Katarzyna Zielonko-Jung

Architektka, pracuje w Katedrze Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień architektury proekologicznej. Stopień doktora (2003) i doktora habilitowanego (2016) uzyskała na WA Politechniki Warszawskiej. Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. monografii „Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej” (2012), „Współczesna architektura proekologiczna” (2012), „Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta” (2013), a także rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych. Współtwórca i wykładowca na studiach podyplomowych Architektura i Budownictwo Proekologiczne na WA PG.

Architektura & Biznes – artykuły