Paweł Mrozek

Architekt urbanista. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Miejski aktywista. Współzałożyciel i wiceprezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz współzałożyciel federacji Piesza Polska. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej Miasta Gdańska. W swojej działalności skupia się na wdrażaniu w polityce miejskiej procesów partycypacji, zwiększania udziału środowisk naukowych oraz mieszkańców w procesach kształtowania polityki przestrzennej i transportowej Aglomeracji Gdańskiej. Założyciel facebookowego profilu Sto Lat Planowania skupiającego się na satyrycznej krytyce patologicznych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni polskich miast i wsi, za który otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego i Gazety Wyborczej „Urbanistyczny Sztorm Roku”.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE