Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Centrum Dąbrowy Górniczej

19 kwietnia '19

Kilka dni temu prezentowaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu dawnej fabryki obrabiarek „Defum” — Fabryki Pełnej Życia. Dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej zwycięskiej pracy architektów z pracowni ANALOG.

konkurs Fabryka Pełna Życia

Zespół studia ANALOG (w składzie: Piotr Śmierzewski, Michał Czeszejko-Sochacki, Artur Górski, Igor Klyus i Rafał Śliwa) zdobył pierwszą nagrodę i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w konkursie na opracowanie koncepcji dla centrum w Dąbrowie Górniczej. Zwycięski projekt zakłada neutralność rozwiązań funkcjonalnych, która, poprzez pozostawienie niezdefiniowanych funkcjonalnie przestrzeni, pozwoli mieszkańcom samym decydować o sposobie ich użytkowania.

Jak piszą autorzy projektu, centrum miasta charakteryzuje się różnorodnością form architektonicznych powstałych w różnych okresach (socrealizm, modernizm lat 60. i 70.), które nowa koncepcja porządkuje, podkreśla ich wyjątkowość i kontynuuje. Proponowany przez pracownię ANALOG projekt, poprzez przywołanie zmian urbanistycznych z lat 50., stara się połączyć poszczególne fragmenty miasta powstałe na styku dawnych osiedli hutników i górników oraz dwóch najważniejszych zakładów przemysłowych. Jak podkreślają architekci, zwycięska koncepcja świadomie sięga po — utrwaloną jedynie na papierze — pierwszą wizję centrum Dąbrowy Górniczej, nawiązuje z nią dialog i podejmuje jej najbardziej wartościowe wątki. 

etapowanie

Etapowanie (od prawej): A — wycięcie przestrzeni z fabryki, B — domknięcie placu Wolności, C — zintegrowanie centrum Dąbrowy Górniczej

© ANALOG Piotr Śmierzewski

Jak piszą autorzy projektu, podstawą ich koncepcji w skali centrum miasta jest połączenie miejsc istotnych dla mieszkańców i stworzenie publicznego placu na skrzyżowaniu tych ścieżek. Dzięki temu zabiegowi powstanie wycięta z obiektu przestrzeń, tak zwany rynek fabryczny, która będzie uzupełnieniem dla większego i bardziej reprezentacyjnego placu Wolności. Na takie rozwiązanie projektanci zdecydowali się po weryfikacji stanu technicznego i wartości architektonej istniejących budynków — część z nich postanowili usunąć i stworzyć plac we wnętrzu dawnej fabryki obrabiarek, a nie obok niej. Tym samym, dawniej najmniej dostępny środek fabryki zostanie otwarty dla mieszkańców i skomunikowany z miastem.

etap A — budynki przeznaczone do zachowania, wyburzenia i projektowane

etap A — budynki przeznaczone do zachowania, wyburzenia i projektowane

© ANALOG Piotr Śmierzewski

Głównym założeniem architektów w skali obszaru dawnej fabryki „Defum” jest różnorodność zabudowy — budynki halowe, bazylikowe, dziedzińcowe, liniowe, niskie i wysokie, stare i nowe mają tworzyć czytelną z poziomu pieszego kompozycję — tło dla codziennego życia mieszkańców. Istniejące hale architekci uzupełnili o nowe, niewielkie budynki mieszczące funkcje handlowe i usługowe na parterach oraz mieszkania i powierzchnie biurowe na wyższych kondygnacjach. Zgodnie ze zwycięską koncepcją, charakter nowej zabudowy w obrębie Fabryki Pełnej Życia, zarówno swoją formą (wydłużone formy hal przemysłowych), jak i zastosowanymi materiałami (cegła, blacha, szkło profilowe, itp.), nawiązywać ma do istniejących, poprzemysłowych budynków. Jak podają architekci, jednoprzestrzenność wnętrz dawnych hal była głównym priorytetem projektowym w adaptacji do nowej funkcji.

etap B — funkcje: mieszkalna, publiczna, usługowa

etap B — funkcje: mieszkalna, publiczna, usługowa

© ANALOG Piotr Śmierzewski

Co ważne, projekt architektów z pracowni ANALOG zakłada, że do budowy nowych obiektów wykorzystane zostaną materiały pochodzące z rozbiórki istniejących budynków.

oprac. red.

na podstawie opisu autorskiego

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE