reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Współczesna interpretacja historycznego stylu. Dom ZT projektu Kruk Rasztawicki Architekci

18 grudnia '20

Na południowozachodnim stoku Królewskiego Wzgórza w parku Jaśkowej Doliny w Gdańsku w latach 20. XX wieku powstało osiedle podobnych domów jednorodzinnych. Przez lata spójny charakter zabudowy zmieniał się domy były przebudowywane, rozbudowywane, remontowane. Oliwer Rasztawicki i Marek Kruk z sopockiej pracowni Kruk Rasztawicki Architekci, podejmując się pracy nad jednym ze zlokalizowanych w tej okolicy domów jednorodzinnych, zdecydowali się na odważną interpretację historycznego stylu.

dom powstanie w okolicy zabudowy jednorodzinnej z lat 20. XX wiekudom powstanie w okolicy zabudowy jednorodzinnej z lat 20. XX wiekudom powstanie w okolicy zabudowy jednorodzinnej z lat 20. XX wieku

dom powstanie w okolicy zabudowy jednorodzinnej z lat 20. XX wieku

© Kruk Rasztawicki Architekci

Pomysł ten, jak piszą architekci, jest odpowiedzią na współczesne trendy architektoniczne, przy jednoczesnym poszanowaniu kontekstu miejsca i wartości historycznej zabudowy zespołu.

Architekci odtworzyli uproszczoną, pierwotną bryłę domu jednorodzinnego pozostawiając z trzech stron historyczną skorupę zewnętrznych, białych ścian zwieńczonych attykami. Proporcje i układ otworów okiennych w elewacji frontowej oraz blendy w ścianach bocznych nawiązują do wysokości i podziałów elewacji historycznych budynków.

Rama ta stanowi sumę charakterystycznych dla pierwotnej zabudowy cech; cech wyselekcjonowanych, ujętych w formę minimalistyczną piszą autorzy projektu.

schemat kształtowania
bryły

schemat kształtowania bryły

© Kruk Rasztawicki Architekci

W białą skorupę projektanci wprowadzili nową, monolityczną, ceglaną bryłę, wyraźnie kontrastującą z historyczną tkanką. Prosty dom na planie prostokąta zwieńczony jest spójnym z elewacją, ceramicznym, dwuspadowym dachem przeciętym dwoma lukarnami na wysokości attyk ścian bocznych. Ceglana bryła domu o powierzchni 200 metrów kwadratowych jest nieco wysunięta poza granice historycznej skorupy, a jej ceramiczne wykończenie — scalone z okalającym bryłę tarasem.

wizualizacja domuwizualizacja domuwizualizacja domu

wizualizacja domu

© Kruk Rasztawicki Architekci

Projektanci domu ZT zdecydowali się na ryzykowne połączenie nowoczesnej tkanki z uproszczoną, historyczną formą. Takie rozwiązania mają równie wielu przeciwników co zwolenników. Współczesna interpretacja historycznego stylu w projekcie biura Kruk Rasztawicki Architekci nawiązuje do kontekstu okolicznej zabudowy, a przy tym wyraźnie wskazuje, które części bryły są nowsze, choć wykonane z tradycyjnych materiałów. W efekcie, jak dodają projektanci, zaprojektowany budynek dzięki swojej formie i kubaturze wpisuje się w charakter istniejącej wokół zabudowy i krajobrazu.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE