PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Innowacyjne izolacje cieplne i tłumienia odgłosów

23 lipca '19


Zaprojektuj efektywną izolację balkonu oraz klatki schodowej. Izolacja termiczna ma ogromny wpływ na komfort życia mieszkańców oraz koszty utrzymania budynku. Odpowiednie ocieplenie zamyka wszystkie drogi ucieczki energii, zapewniając ciepły klimat wnętrz, a dzięki właściwemu wykonaniu izolacji akustycznej dom stanie się przyjazny dla jego mieszkańców.


Gdy myślimy o termoizolacji budynków, koncentrujemy się głównie na ociepleniu ścian, nie biorąc pod uwagę balkonów. Narażone są one na silne działanie czynników zewnętrznych, które mogą negatywnie wpłynąć na parametry termoizolacyjne całego obiektu.

Balkony to wysunięte elementy konstrukcyjne, gdzie w miejscu ich połączenia z konstrukcją budynku występuje brak ciągłości izolacji termicznej. Łączenie płyt balkonowych ze stropem, a właściwie z wieńcem, to miejsce, w którym powstają mostki termiczne. Mostki cieplne są często przyczyną zwiększonej utraty ciepła. W miejscu powstałego mostka cieplnego temperatura powierzchni wewnętrznych ścian i stropów spada tak nisko, że w zetknięciu z ciepłem otoczenia skrapla się w tych miejscach para wodna zawarta w powietrzu pomieszczenia. Nierzadko powstające w ten sposób grzyby, pleśń czy wilgoć nie tylko naruszają wizualny aspekt ściany, ale – co najważniejsze – są bardzo groźne dla zdrowia domowników.

Aby uniknąć niepotrzebnych szkód spowodowanych nieodpowiednią izolacją, warto zdecydować się na użycie sprawdzonych produktów. Połączenie płyty balkonowej z budynkiem za pomocą łączników Schöck Isokorb, czyli nośnych elementów termoizolacyjnych do oddzielenia wystających elementów konstrukcyjnych, pozwoli na zachowanie ciągłości izolacji. Rozwiązanie marki Schöck dedykowane są wszystkim rodzajom balkonów, w połączeniach żelbet-żelbet, żelbet-drewno, żelbet-stal oraz stal-stal. Schöck Isokorb montowany jest w pionowej warstwie izolacji termicznej ściany, a więc stanowi jej naturalną kontynuację. Łącznik Isokorb przenosi obciążenia z płyty balkonowej na konstrukcję budynku oraz umożliwia oddzielenie ciepłych i zimnych elementów całej konstrukcji.

Wśród rodziny produktów Schöck Isokorb znajduje się łącznik termoizolacyjny Isokorb K z modułem HTE, czyli łożyskiem oporowym z bardzo wytrzymałego betonu zbrojonego mikrowłóknami stalowymi. Jest to nośny element izolacji termicznej dla balkonów wspornikowych. Przenosi on momenty zginające i siły poprzeczne. Jest to produkt dedykowany do konstrukcji żelbet-żelbet. Natomiast do konstrukcji drewno-żelbet dla elementów wspornikowych przewidziany jest Isokorb typu KSH, a do konstrukcji podpartych – Schöck Isokorb QSH. Oba te rozwiązania oddzielają termicznie konstrukcje drewniane od płyty żelbetowej, otwierając architektom zupełnie nowe możliwości. To nowoczesne zamocowanie belek nośnych czyni każdą konstrukcję drewnianą trwałą, bezpieczną i estetyczną oraz umożliwia wysoki stopień prefabrykacji. Dla konstrukcji stalowych oraz łączących stal i żelbet przewidziane są łączniki Isokorb KS i KST. Redukują one znacznie przepływ ciepła zarówno przy wspornikowych, jak i podpartych daszkach, balkonach czy podcieniach.

W portfolio firmy Schöck znajduje się również rozwiązanie dedykowane pracom renowacyjnym istniejących już balkonów. Isokorb tpyu R daje projektantom oraz architektom nieograniczoną swobodę kreowania geometrii balkonów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów cieplnych. Element umożliwia wykonanie wspornikowych oraz podpartych konstrukcji balkonowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału istniejącego budynku oraz kompleksowe zintegrowanie balkonów w założonej koncepcji architektonicznej.

Produkt niezawodny

Schöck Isokorb to materiał bezproblemowy w montażu – można go docinać lub dostosowywać do niecodziennych konstrukcji brył balkonowych. Jego zastosowanie znacznie poprawia komfort cieplny mieszkańców, minimalizując koszty ogrzewania lokalu poprzez zmniejszenie strat ciepła. Zmniejszenie grubości wykończonej płyty balkonowej, której nie trzeba dodatkowo ocieplać oraz właściwie dowolność w kształtowaniu konstrukcji balkonów korzystnie wpływają na końcowy efekt wizualny budynku.

Izolacja akustyczna

Komfort akustyczny korzystnie wpływa na wydajność osób przebywających w pomieszczeniach i choć izolacyjność akustyczna jest ściśle określona przez obowiązujące normy, często bywa przez projektantów traktowana marginalnie. Odpowiednia akustyka decyduje o komforcie życia mieszkańców, a większość błędów w projektowaniu można wykryć dopiero po zasiedleniu danego obiektu. Właśnie z tego powodu już na etapie planowania powinniśmy zadbać o prawidłową akustykę.

Ewentualne zaniedbania mogą doprowadzić do przenikania niepożądanego hałasu, który zakłóca komfort osób przebywających w pomieszczeniach. By temu zapobiec, należy wybrać odpowiednią metodę wytłumiania niepożądanych dźwięków. Rozwiązaniem, sprawdzającym się przede wszystkim w budownictwie wielorodzinnym, jest nowa generacja łączników akustycznych Tronsole firmy Schöck. System składa się z sześciu gotowych do montażu produktów. Mocuje się je bezpośrednio do schodów, eliminując tym samym ewentualne błędy montażowe oraz mostki akustyczne. Elementy Schöck Tronsole skutecznie izolują akustycznie schody prefabrykowane i monolityczne, schody proste i zabiegowe oraz spoczniki stosowane na klatkach schodowych – głównie w budynkach wielorodzinnych.

W skład systemu Tronsole wchodzi sześć elementów. Typ T oddziela akustycznie bieg schodów od spocznika, Typ F – bieg schodów prefabrykowanych od spocznika, typ Q – bieg schodów zabiegowych od ścian klatki schodowej, a typ B – bieg schodów od płyty fundamentowej lub stropu. Natomiast typ Z służy do akustycznego oddzielenia spocznika od ściany klatki schodowej, a typ L zabezpiecza szczeliny pomiędzy biegiem schodów i spocznikiem lub ścianą. Wszystkie typy wzbogacone są o podporę elastomerową Schöck Elodur, która zapewnia odpowiednią izolację akustyczną. Wysoka jakość wykonania systemu sprawia, że rozwiązanie poprawia izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych niemalże o 10 dB.

Izolacja idealna posiada swoje sekrety, które warto odkryć, korzystając z rad ekspertów firmy Schöck. Produkty wiodącej marki nośnych elementów izolacji termicznej oraz akustycznej to sposób na stworzenie obiektów niezawodnych. Użycie łączników Schöck Isokorb pozwoli na redukcję strat cieplnych oraz wygodę korzystania z balkonów przez długie lata, natomiast system Schöck Tronsole zapobiegnie rozprzestrzenianiu hałasów dochodzących z klatek schodowych.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE