PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Schöck Isokorb® izolacja termiczna na najwyższym poziomie

09 grudnia '23

Wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie   

Chcemy spełniać nie tylko podstawowe wymagania, ale pragniemy również oferować więcej, niż się od nas oczekuje i tworzyć przyszłościowe rozwiązania – to jest cel, który stawiamy przed sobą jako partner w obszarze nowoczesnego budownictwa.

Energooszczędność, zrównoważone budownictwo oraz komfort cieplny i akustyczny to hasła, które pojawiają się nie tylko na konferencjach budowlanych czy w fachowej literaturze, ale także padają z ust osób, które chcą wynająć lub kupić mieszkanie. Rosnąca świadomość nabywców, że ogólnie pojęty komfort użytkowania budynku i jego energooszczędność, to wartość dodana do inwestycji, która długofalowo przynosi oszczędności, powoduje, że inwestycje, które spełniają te wymagania stają się bardziej atrakcyjne od innych.

SCHÖCK TRONSOLE®

SCHÖCK TRONSOLE® — Efektywna izolacja akustyczna. Poszczególne typy Schöck Tronsole® stanowiące system izolacji akustycznej zapewniają skuteczną izolację od dźwięków uderzeniowych dla wszystkich połączeń w klatce schodowej – i to na najwyższym poziomie izolacji akustycznej.

© SCHÖCK

Rozwiązania z produktami Schöck to:

Zwiększenie wartości budynku

  • Wysoki standard wykonania budynku w zakresie izolacji termicznej i akustycznej

  • Obniżenie kosztów ogrzewania

  • Komfort akustyczny dla mieszkańców

Wygląd budynku

  • Swoboda projektowania

  • Estetyka elewacji

Ochrona zdrowia

  • Zapobieganie powstawaniu wilgoci i pleśni w lokalach mieszkalnych

Przyśpieszony proces budowy

  • Możliwość montażu elementów prefabrykowanych takich jak balkony lub schody

  • Standaryzacja

SCHÖCK SCONNEX®

SCHÖCK SCONNEX® — Minimalizacja mostka cieplnego przy ścianie i słupie. Schöck Sconnex® to innowacyjne rozwiązanie prowadzące do redukcji pionowych mostków termicznych na żelbetowych ścianach i słupach, jak również u podstawy ścian murowanych.

© SCHÖCK

Schöck Isokorb® izolacja termiczna na najwyższym poziomie

Mostki cieplne powstające przy wspornikowych elementach konstrukcji są częstą przyczyną zwiększonej utraty ciepła, tworzenia się wilgoci na ścianach czy zagrzybień. Nasze łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb® to najwyższy poziom technologiczny minimalizacji mostków cieplnych.

Schöck Tronsole® gwarancja ciszy w Twoim domu

Spokój należy do elementarnych potrzeb człowieka. W czasach pełnych gorączkowego pośpiechu i hałasu ludzie coraz bardziej pragną spokoju. Z tego powodu skuteczna izolacja od dźwięków uderzeniowych jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia komfortu w mieszkaniu i w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu wartości nieruchomości oraz utrzymania zdrowia jej użytkowników.

Schöck Sconnex® redukujemy ostatni duży mostek termiczny

Mniej więcej 40% wszystkich konstrukcyjnych mostków termicznych budynku jest zlokalizowanych w obrębie połączeń ścian i słupów. Mostki te odpowiedzialne są za około 10% strat energii cieplnej.

SCHÖCK SCONNEX®

SCHÖCK SCONNEX® — Minimalizacja mostka cieplnego przy ścianie i słupie. Schöck Sconnex® to innowacyjne rozwiązanie prowadzące do redukcji pionowych mostków termicznych na żelbetowych ścianach i słupach, jak również u podstawy ścian murowanych.

© SCHÖCK

Wraz z nową rodziną produktów Sconnex® przenosimy naszą wiedzę ekspercką w zakresie izolacji termicznej balkonów także na ściany i słupy. Konsekwentnym, dalszym rozwinięciem skutecznej technologii stosowanej do minimalizacji mostków termicznych są łączniki Schöck Sconnex®, które stanowią kamienie milowe na rzecz budownictwa energooszczędnego i koncepcji zrównoważonych budynków.

Więcej informacji na stronie firmy SCHÖCK Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE