PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Jak zapewnić komfort akustyczny?

20 września '19


Jak zaprojektować strop żelbetowy zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 i zapewnić komfort akustyczny? Strop to rutynowo projektowany element budynku. Oczywiście konstruktor wybiera jego rodzaj, typ i decyduje o nośności oraz rozpiętości, ale czy  zastanawia się nad akustyką? Niestety nie.

Ten zakres pracy pozostawia zazwyczaj architektowi. To rolą architekta staje się takie zaprojektowanie, stworzenie takiej przegrody (kanapki) stropowej, aby zapewnić jego jak najlepszą akustykę od dźwięków materiałowych i powietrznych.

Akustyka stropu to temat  ważny i istotny, ponieważ  przeciętny mieszkaniec Europy ok. 90% czasu spędza w pomieszczeniach.

Wielu z nas odczuwa skutki słabej izolacyjności stropów. W mieszkaniu, szpitalu, hotelu, firmie słyszy się obecność osób znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach. Przyczyną jest m.in. słaba izolacyjność stropów od dźwięków uderzeniowych, rozprzestrzeniających się w budynku we wszystkich kierunkach, m.in. przez sztywne połączenia między elementami takimi jak beton, stal czy szkło.

Typowy układ warstw stropu to (od góry): panele czy płytki ceramiczne / wylewka betonowa grubości 5-6 cm /budowlana folia ochronna / styropian 4 cm, w którym prowadzone są instalacje, m.in. CO) / paroizolacja / strop właściwy.


Izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych

Z uwagi na relatywnie dużą masę, żelbetowe stropy monolityczne uznaje się za najlepiej izolujące dźwięki uderzeniowe. W uproszczeniu można przyjąć, że im mniejsza masa, tym gorsza izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych. Stropy gęstożebrowe, choć wyglądające na masywne, pod względem akustycznym są gorszym rozwiązaniem. Wypełnienie pustakami, z warstwą nadbetonu, skutkuje pozostawieniem „w środku” pustych przestrzeni, działających akustycznie jak pudło rezonansowe.

Projektując, należy uwzględnić:

  • Ln,w,eq – równoważny wskaźnik ważony, znormalizowanego poziomu uderzeniowego. Jego wartość powinien podać producent stropu. Po uwzględnieniu przewidywanego stopnia bocznego przenoszenia dźwięków uderzeniowych w budynku parametr ten określa izolacyjność stropu [dB] w przypadku, gdybyśmy pozostawili go w budynku w stanie surowym, „gołym”. Dysponując tą wartością oraz podanym w normie (odnoszącym się do danego przypadku) wskaźnikiem dopuszczalnego poziomu uderzeniowego stropów, otrzymujemy informację, o ile decybeli musimy poprawić właściwości akustyczne stropu, aby spełnić wymagania normowe oraz o ile należałoby go poprawić, aby uzyskać lepsze warunki akustyczne, niż przewiduje norma, zapewniające komfort akustyczny użytkownikowi budynku. Należy podkreślić, że spełnienie wymagań normowych nie gwarantuje takiego komfortu;
  • normę PN-B-02151-3:2015-10, w której trzeba odnaleźć informację o minimalnym parametrze L`n,w jaki musi być spełniony w przypadku stropów projektowanego obiektu, np. w budynkach mieszkalnych
    L`n,w ≤ 55 dB; budynkach szkolnych L`n,w ≤ 58 dB; budynkach biurowych L`n,w ≤ 58 dB.

Stropy żelbetowe wykazują najlepszą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Analiza danych w tabeli 1 wskazuje, że w przypadku stropu żelbetowego o grubości 14 cm spełnienie wymagań normowych dotyczących izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych (≤ 55 dB) wymaga wykonania podłogi, która przy obliczeniu wskaźnika wg normy PN-EN ISO 717-2 w pewnym uproszczeniu osiągnie ∆Lw ≥ 22 dB (ucho ludzkie interpretuje różnicę o 6 – 10 dB jako dwukrotnie głośniej/ciszej). Aby uzyskać odpowiedni wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, należy zastosować pływającą podłogę. W tym przypadku pod wylewką najczęściej stosowany jest styropian (grubości co najmniej 40 mm). Jednak takie rozwiązanie stwarza zagrożenia:

  • szczególnie w przypadku cienkich stropów zastosowanie styropianu może bardzo utrudnić uzyskanie wymaganego ∆Lw w celu spełnienia wymagań PN-B-02151-3:2015-10;
  • najczęściej warstwa styropianu służy do prowadzenia w podłodze instalacji. Należy pamiętać, że układ ma taką izolacyjność jak jego najsłabszy punkt. Ile więc pozostaje styropianu w miejscach przejść instalacji?!

Izolacja stropów powinna zapewnić zachowanie przez nie właściwości bez względu na rodzaj zastosowanej posadzki.

W firmie Regupol BSW stworzono gamę produktów podjastrychowych o grubości 5 – 17 mm, które gwarantują bardzo duży wskaźnik ∆Lw obliczony na podstawie badań, zgodnie z PN-EN ISO 717-2. Zastosowanie mat Regupol® czy Regufoam® nie wyklucza zamontowania warstwy styropianu jako termoizolacji, w której umieszczone są przewody instalacyjne.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE