Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty

Przegrody stropowe w mieszkaniach i hotelach

21 marca '19

Przegrody stropowe w mieszkaniach i hotelach
w zależności od klas akustycznych

Błędy projektowe i wykonawcze w zakresie izolacyjności akustycznej przegród są szalenie trudne i kosztowne, a czasami wręcz niemożliwe do usunięcia. Zgodnie z §323 Działu IX Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT), budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wybudowane tak, aby poziom hałasu, na który będą narażeniu użytkownicy, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwił im pracę, odpoczynek i sen w zadawalających warunkach.

Projektując i budując strop koniecznym jest spełnienie normy PN-B-02151-3:2015-10 (Tabela 1), która wskazuje minimalne parametry izolacyjności przegród stropowych od dźwięków uderzeniowych. Należy pamiętać, że wartości pochodzące z Normy nie zawsze gwarantują komfort użytkowania obiektu. Dlatego w Normie PN-B-02151-5:2017-10 (Tabela 2), określono parametry minimalne w zależności od wybranej klasy akustycznej budynku.

Problemy przenoszenia dźwięku uderzeniowego przez strop

Na pewno jednym z najistotniejszych elementów dla parametrów przegrody jest rodzaj stropu. Z uwagi na swoją relatywnie wysoką masę, stropy monolityczne żelbetowe uznaje się za najlepiej izolujące dźwięki uderzeniowe. Przykładowo strop żelbetowy o grubości 14 cm posiada izolacyjność własną Ln,w, eq R (dB) 77 dB. Izolacyjność takiego stropu w budynku wielorodzinnym należy poprawić minimalnie o 22 dB do wartości 55dB! Można przyjąć uproszczenie, że im mniejsza masa tym gorsza izolacyjność stropu od dźwięków materiałowych.

Projektując strop, należy: sprawdzić wskaźnik ważony L`nw –, znormalizowanego poziomu uderzeniowego (Wartość wskaźnika powinien podać producent stropu), odczytać z Normy parametry konieczne do spełnienia oraz odpowiedzieć na pytanie w której klasie akustycznej projektuje się budynek.Następnie wybrać produkt poprawiający izolacyjność stropu o żądany parametr z potwierdzeniem badaniem produktu wg PN-EN ISO 717-2 !, a następnie wykonać wylewkę pływającą. Im ta wylewka będzie cięższa/grubsza tym parametry całej przegrody lepsze.

O firmie

Firma BSW produkuje od lat rozwiązania wspomagające tłumienie stropów gwarantujące przy minimalnych grubościach określoną poprawę izolacyjności przegrody (Tabela 3). Parametry potwierdzone są badaniami na stropach modelowych wg wspomnianego powyżej, odwzorującego rzeczywistość badania. Seria produktów podjastrychowych oznaczona jest jako Regupol® Sound, Regufoam® Sound oraz Regupol® Comfort.

Głos został już oddany

Advertisement
Daylight Solutions - Odkryj historie światła
Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne LG
BIBLIOTEKA BIM — Dział z materiałami w formacie BIM, dedykowany przede wszystkim architektom i projektantom wnętrz.
Designerskie baterie kuchenne i łazienkowe