PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Sposób na dobrą akustykę w hotelu

01 kwietnia '20


W drugiej połowie 2019 roku pierwsi goście mogli zawitać do nowo wybudowanego hotelu The Bridge we Wrocławiu, który powstał w klimatycznej i zabytkowej części Wrocławia, czyli na Ostrowie Tumskim.

Biuro projektowe Forum Architekci Lose Goncerzewicz z Wrocławia zwróciło tutaj uwagę na bardzo ważny aspekt, a mianowicie na akustykę stropów od dźwięków uderzeniowych. O komfort i ciszę przyszłych klientów zadbano poprzez zastosowanie podjastrychowo maty akustycznej Regupol® Sound 47 . Materiał ułożono na stropach na ponad 5.200 m2 powierzchni hotelowej.

W przypadku tego projektu ważnym czynnikiem było, by mata akustyczna przy małej grubości (ze względu na ograniczoną dostępną wysokość układu warstw podłogi), gwarantowała bardzo dobre parametry techniczne z możliwością przyjmowania dużych obciążeń statycznych i dynamicznych. Mata akustyczna Regupol® sound 47 przyjmuje obciążenia do 3t/m2, poprawiając akustykę stropów od dźwięków uderzeniowych o 22dB.

Błędy w zakresie izolacyjności akustycznej przegród są szalenie trudne i kosztowne, a czasami wręcz niemożliwe do usunięcia. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i wybudowanie przegrody stropowej spełniającej normę PN-B-02151-3:2015-10 wskazującej minimalne parametry izolacyjności przegród stropowych od dźwięków uderzeniowych.

Dla budynków wielorodzinnych i hoteli wynosi ona ≤55 dB, poziom dźwięku uderzeniowego przenikający do pokoju hotelowego z obszarów komunikacji ogólnej ≤55 dB , dla korytarzy, klatek schodowych a także budynków jednorodzinnych i szeregowych w kierunku przenoszenia do budynku obcego≤ 53dB, w budynkach biurowych i szkołach ≤58dB, natomiast poziom dźwięku przenikający z garażu, pomieszczenia technicznego do lokalu mieszkalnego i pokoju hotelowego ≤48dB.

Należy przy tym pamiętać, że wartości te pochodzą z Normy i nie gwarantują komfortu użytkowania obiektów.

Zgodnie z §323 Działu IX Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT), budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wybudowane tak, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwił im pracę, odpoczynek i sen w zadawalających warunkach.

Firma REGUPOL BSW produkuje od lat rozwiązania wspomagające tłumienie stropów.

Stworzono gamę produktów podjastrychowych dedykowanych dla hoteli i mieszkalnictwa wielorodzinnego o grubościach od 5 do 8 mm, które gwarantują bardzo wysokie współczynniki ∆Lnw, zgodnie z badaniami wg. PN-EN ISO 717-2.

Seria produktów dedykowana dla hoteli oznaczona jest jako Regupol® Sound, Regupol® Comfort.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE