Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

O czym rozmawiano na Kongresie Gospodarka i Zdrowie?

19 kwietnia '23

Temat profilaktyki i ochrony zdrowia przywołuje w głowach wizje długich kolejek do lekarzy, a to tylko jeden z aspektów tej problematyki. Czy kwestie zdrowotne wykraczają poza ramy tego, czym na co dzień zajmuje się Ministerstwo Zdrowia? Między innymi o tym rozmawiano podczas kongresu Gospodarka i Zdrowie.

18 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie po raz pierwszy odbył się organizowany przez SGH, Fundację GAP i Miasto Warszawa kongres Gospodarka i Zdrowie. Problemy zdrowotne, a także konieczność dążenia do ich rozwiązania są bezpośrednio powiązane z gospodarką — warunkami ekonomicznymi, możliwościami finansowania czy działaniem systemów lub wprowadzaniem implementacji. Podczas konferencji nie zabrakło również spojrzenia na kwestie urbanistyki, architektury czy zarządzania. Wydarzenie odbyło się pod patronatem A&B.

reforma, tylko w którą stronę?

Pandemia COVID-19 stała się jednym z najważniejszych czynników determinujących konieczność wprowadzania zmian w ochronie zdrowia i unaoczniła jej powiązania z gospodarką. To właśnie czas pandemii, a także niewydolność systemów ochrony zdrowia dają impuls do zmiany myślenia o zdrowiu, o czym rozmawiali prelegenci podczas kongresu. Francesca Colombo z OECD zwróciła uwagę na problematykę łańcuchów dostaw, dostępu do opieki zdrowotnej, a także wpływu zmian klimatu na kwestie zdrowotne. Profesora Agnieszka Chłoń-Domińczak zaprezentowała z kolei wyniki badań SHARE dotyczących relacji aktywności zawodowej ze stanem zdrowia.

Nie zabrakło rozmów dotyczących tego, jak po pandemii wzmocnić system zdrowia publicznego i jaką rolę odgrywa w medycynie innowacja — o tym dyskutowali również uczestnicy prowadzonego przez PAN projektu Polskie Zdrowie 2.0. Ciekawe wątki poruszyła także profesora Barbara Więckowska, która wskazywała na możliwe dodatkowe źródła finansowania ochrony zdrowia — od kwestii sin tax po regulowanie składek.

Od lewej: profesor Jacek Sierak, Jacek Karnowski, Hanna Zdanowski, Renata Kaznowska, Konrad Fijołek

od lewej: profesor Jacek Sierak, Jacek Karnowski, Hanna Zdanowski, Renata Kaznowska, Konrad Fijołek

© Open Eyes Economy Summit

siła zmian

Kolejna część kongresu poświęcona była budowie odporności przez zrównoważone inwestowanie w rozmaite inicjatywy w ramach strategii reform i odbudowy. Możliwości wymiany doświadczeń mieli wówczas reprezentanci międzynarodowych organizacji. Wskazywano na konieczność holistycznego podejścia do problematyki zdrowia publicznego — biorącego pod uwagę edukację, równości płci czy wsparcie socjalne.

O tym, jak implementuje się tego typu rozwiązania w polskich miastach, rozmawiali między innymi Konrad Fijołek (Prezydent Rzeszowa) i Hanna Zdanowska (Prezydentka Łodzi). Zwrócili oni uwagę na konieczność dywersyfikacji działań na rzecz zdrowia publicznego, w czym pomaga publikowany przez SGH, Fundację GAP i Grupę LUXMED Indeks Zdrowych Miast. Nie zabrakło również rozmów na temat roli sektora zdrowia dla gospodarki.

od lewej: Zygmunt Kostkiewicz, Krystyna Nitecka, Wojciech Cyrul, Anna Rulkiewicz, Małgorzata Zaława-Dąbrowska, Mariusz Borkowski

od lewej: Zygmunt Kostkiewicz, Krystyna Nitecka, Wojciech Cyrul, Anna Rulkiewicz, Małgorzata Zaława-Dąbrowska, Mariusz Borkowski

© Open Eyes Economy Summit

system ochrony zdrowia nigdy nie działa zadowalająco

Kongres Gospodarka i Zdrowie podsumował profesor Jerzy Hausner. Zwrócił on uwagę na to, że w systemie ochrony zdrowia konieczne są budowanie porozumienia pomiędzy decydentami a ekspertami, komunikacja między sektorami i refleksja systemowa nad możliwymi rozwiązaniami.

profesor Jerzy Hausner podsumowujący konferencję

profesor Jerzy Hausner podsumowujący konferencję

© Open Eyes Economy Summit

Zapis filmowy z konferencji jest dostępny na serwisie Youtube. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi sesjami lub całą konferencją.

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE