Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2021

organizator

SARP Katowice

lokalizacja

Katowice

opis

31 marca br. katowicki oddział SARP ogłosił wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”.

Celem konkursu było wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia, w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Sąd konkursowy w składzie: mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń (IARP, SARP Katowice) – Przewodniczący Sądu Konkursowego, mgr inż. arch. Piotr Średniawa (IARP, SARP Katowice) – Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego, pozostali członkowie: mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (IARP, SARP Katowice), mgr inż. arch. Jerzy Hnat (IARP, SARP Katowice), mgr inż. arch. Marek Pelc (IARP, SARP Katowice), mgr inż. arch. Henryk Piątek (IARP, SARP Katowice), mgr inż. arch. Marlena Wolnik (IARP, SARP Katowice), dr inż. arch. Piotr Żabicki (IARP, SARP Warszawa), Marcin Krupa (Prezydent Miasta Katowice), Bożena Jaworek-Kaziród (Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach), Tomasz Małuch (Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach), Adam Sklarek (Dyrektor Administracyjno-Finansowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach), mgr inż. Magdalena Kopeć (Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Utrzymania Nieruchomości Prokuratury Okręgowej w Katowicach), mgr inż. Wojciech Węgrzyn (Specjalista ds. Inwestycji i Remontów Prokuratury Okręgowej w Katowicach), mgr inż. Tomasz Olejniczak (Specjalista ds. Technicznych, Remontów i Inwestycji Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) przyznał trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.

Funkcje sekretarzy organizacyjnych konkursu pełnili: mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk (IARP, SARP Katowice) i mgr inż. arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga (SARP Katowice).

I Nagroda

Ostrowscy Architekci

II Nagroda

AKE Studio

III Nagroda

SBS Engineering Group

Wyróżnienie

Wirold Senkiel

Wyróżnienie

Marcin Kwietowicz, Marcin Sikorski

Wyróżnienie

Kiewel/Janus Architektura

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE