Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2023

organizator

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

lokalizacja

Ogólnopolski

opis

W sobotę 20 maja br. po raz drugi Politechnika Warszawska obchodziła Święto Wydziału Architektury. Podczas wydarzenia poznaliśmy laureatów i laureatki konkursu na najlepszy dyplom prośrodowiskowy obroniony w 2022 roku.

Konkurs skierowany był do absolwentek i absolwentów wydziałów architektury w Polsce, a jego partnerami byli: SARP oddział Warszawa i Koło Architektury Zrównoważonej

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach — prace inżynierskie i prace magisterskie.

Prace konkursowe były oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i wysoki poziom proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych,
 • trafność doboru rozwiązań prośrodowiskowych i adekwatność pomysłu do wyzwań związanych z niekorzystnymi zmianami klimatu i założeń neutralności klimatycznej,
 • innowacyjność i oryginalność pomysłów projektowych,
 • czytelność przekazu i jakość prezentacji.

Oceny zgłoszonych prac dokonał Sąd Konkursowy w składzie:

 • dr hab. Krzysztof Koszewski — dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przewodniczący sądu,
 • dr hab. Aleksander Asanowicz — dziekan WA Politechniki Białostockiej,
 • prof. Barbara Gronostajska — dziekana WA Politechniki Wrocławskiej,
 • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak — dziekana WA Politechniki Krakowskiej,
 • dr Barbara Świt-Jankowska prodziekana WA Politechniki Poznańskiej,
 • Piotr Jurkiewicz — wiceprezes OW SARP ds. Architektury Kryzysu Klimatycznego, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP,
 • dr Dariusz Śmiechowski — Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP,
 • Maciej Szymanik — przedstawiciel fundatora nagród firmy WSC,
 • dr Magdalena Grochulska-Salak — WAPW,
 • dr Tomasz Majda — TUP, WAPW
 • dr Anna Nowak — WAPW,
 • dr Mateusz Płoszaj-Mazurek — WAPW,
 • dr arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik — WAPW.

W każdej z kategorii sąd przyznał trzy nagrodyjedno wyróżnienie specjalne.

I Nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała Marcelina Terelak za pracę pt. Rama i wypełnienie. Struktura dopasowująca się do zmian przy ul. Krzywej we Wrocławiu, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Baborskiej-Narożny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

I Nagrodę w kategorii prac inżynierskich otrzymał Jakub Węgrzynowicz, absolwent Politechniki Warszawskiej za pracę pt. Miejsce bytowania wielogatunkowej komuny w Zwierzyńcu na Roztoczu — koncepcyjne opracowanie projektowe, wykonaną pod kierunkiem dr Agnieszki Wośko-Czeranowskiej.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi nagrodzonymi pracami.

I Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie”

Marcelina Terelak

II Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie”

Aleks Kacprzak

III Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie”

Karol Pieter

Wyróżnienie specjalne w kategorii „Dyplomy magisterskie”

Maja Matuszewska

I Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie”

Jakub Węgrzynowicz

II Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie”

Dominika Bednarek

III Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie”

Zuzanna Jakubowska

Wyróżnienie specjalne w kategorii „Dyplomy inżynierskie”

Kanstantsin Tsviatkou

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE