Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021

organizator

SARP Oddział Katowice

lokalizacja

Gliwice

opis

29 listopada br. w siedzibie SARP-u Odział Katowice, ogłoszono wyniki dwuetapowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach”.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Na nową inwestycję składać się będą trzy zasadnicze obiekty: nowy Budynek Kliniczny BK2 wraz z blokiem operacyjnym, łącznik z parkingiem wielopoziomowym, oddział terapii izotopowej Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Rozbudowa kompleksu NIO-PIB w Gliwicach miała stanowić uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej i planowanej struktury założenia oraz części miasta, w której się znajduje. Zagospodarowanie terenu miało uwzględniać potrzeby związane funkcjonowaniem szpitala, komunikacyjne, techniczne, pacjentów, jak i pozostałych jego użytkowników.

Zgodnie z regulaminem konkursu do drugiego etapu zaproszono autorów pięciu najlepszych opracowań studialnych, którzy wykonali szczegółowe projekty. Złożone na konkurs prace oceniało jury w składzie:

  • Piotr Fischer – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. IARP, SARP Katowice
  • Andrzej Duda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta.IARP, SARP Katowice
  • prof. Ewa Kuryłowicz – Sędzia konkursowy IARP, SARP Warszawa
  • Joanna Małecka – Sędzia konkursowy. Zastępca Referenta, IARP, SARP Katowice
  • prof. Krzysztof Składowski – Sędzia konkursowy Dyrektor Oddziału NIO-PIB w Gliwicach
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz – Sędzia konkursowy Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
  • Zdzisław Tarasiewicz – Sędzia konkursowy, Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Administracyjno-Technicznych
  • Damian Kałdonek – Sędzia konkursowy specjalista ds. projektów inwestycyjnych Oddziału NIO-PIB w Gliwicach

Funkcję sekretarza pełnił Jerzy Hnat.

Spośród pięciu projektów, jako najlepszy jury uznało opracowanie autorstwa pracowni Meritum Grupa Budowlana, przyznając jej nagrodę w wysokości 50 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi.

Sąd konkursowy przyznał również drugą nagrodę oraz trzy wyróżnienia równorzędne.

I Nagroda

Meritum Grupa Budowlana

II Nagroda

Atrium, Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

Wyróżnienie (ex aequo)

Heinle Wischer und Partner

Wyróżnienie (ex aequo)

Krzysztof Makowski Architekt, Łukasz Mużacz

Wyróżnienie (ex aequo)

Pracownia Architektoniczna Czora i Czora

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE