Wyniki konkurs na „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień Księżnej Salomei”

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Miasto Łęczyca i Gmina Góry św. Małgorzaty

lokalizacja

Łęczyca

opis

16 marca 2022 roku poznaliśmy wyniki koncepcyjnego, otwartego, jednoetapowego konkursu na „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień Księżnej Salomei”.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych szlaku pieszo-rowerowego przebiegającego przez grunty położone na terenie Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty tworzącego Pierścień Księżnej Salomei, który zawierać będzie charakterystyczne elementy małej architektury związane z obszarem Grodziska w Tumie i przyczyni się do promocji regionu.

Organizatorzy oczekiwali zawarcia w projekcie koncepcyjnym takich punktów jak: miejsca przystankowe dla uczestników szlaku (ławki, altany), miejsca naprawy rowerów oraz inne elementy małej architektury. W projekcie szlaku należało również uwzględnić jego widoczność w porze wieczorowej i nocnej.

Do konkursu wpłynęło dziesięć projektów. Ich oceny dokonała komisja konkursowa w składzie:

  • Paweł Kulesza – burmistrz Miasta Łęczyca,
  • Włodzimierz Frankowski – wójt Gminy Góra św. Małgorzaty,
  • Wojciech Czaplij – zastępca burmistrza,
  • Michał Czekalski – sekretarz Gminy Góra św. Małgorzaty,
  • Dominik Plaza – dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
  • ks. Piotr Nowak – proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie,
  • Olga Kubas – kierowniczka Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego,
  • Krzysztofa Łuczak – pracowniczka Biura Rozwoju Miasta.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać Nagrodę Główną w wysokości 5 tys. zł brutto Łukaszowi Modrzejewskiem, abosolwentowi Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. 

Nie przyznano wyróżnień.

Nagroda Główna

Łukasz Modrzejewski

Głos został już oddany

E-DODATEK - Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, fotowoltaika – rozwiązania, trendy 2023
Dachówki ceramiczne Röben
RAUVISIO Passion for color 2023
INSPIRACJE