Wyniki konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

lokalizacja

Poznań

opis

14 marca 2022 roku Miasto Poznań ogłosiło wyniki otwartego, dwuetapowego konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego, pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym, rozwiązania urbanistycznego, które połączyłoby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazało potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych terenach w ścisłym centrum miasta. Projektowane rozwiązanie miało brać pod uwagę zabytkowe sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. Jednocześnie z uwagi na liczne ograniczenia wynikające ze zlokalizowanych na polach inwestycyjnych obiektów infrastruktury technicznej zaproponowane rozwiązania miały uwzględniać rentowność nowych inwestycji.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano sześć prac, spośród których sąd konkursowy wybrał zwycięskie projekty.

Oceny prac dokonał sąd konkursowy w składzie:

  • Zbigniew Maćków – przewodniczący sądu konkursowego, architekt,
  • Piotr Sobczak – zastępca przewodniczącego, Architekt Miasta,
  • Krzysztof Frąckowiak – sędzia referent, Wielkopolska Izba Architektów,
  • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków,
  • Joanna Kapturczak – SARP o. Poznań,
  • Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,
  • Michał Kondella – Rada Osiedla Stare Miasto,
  • Filip Schmidt – Rada Osiedla Jeżyce,
  • Aneta Tomczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Sekretarzem Organizacyjnym sądu konkursowego była Katarzyna Andrzejewska z UMP WUiA.

Sąd konkursowy jednogłośnie postanowił o nieprzyznawaniu pierwszej nagrody w konkursie, ponieważ, w jego ocenie, żadna z prac nie spełniła w pełni celu konkursu.

II Nagrodę w wysokości 20 tys. zł brutto otrzymał zespół projektowy w składzie: Seweryn Trzyna, Kamil Ziółkowski, Maciej Armanowski.

III Nagrodę w wysokości 10 tys. zł brutto przyznano zespołowi w składzie: Wojciech Stępień, Maria Kaczorowska, Sylwia Kwiatkowska, Weronika Lendzion, Stanisław Klajs, Paweł Otocki.

Organizator postanowił rozdysponować wartości pierwszej nagrody 30.000 zł brutto pomiędzy wszystkich uczestników II etapu, zwiększając wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do wysokości 15.000 zł.

II Nagroda

Seweryn Trzyna, Kamil Ziółkowski, Maciej Armanowski

III Nagroda

Wojciech Stępień, Maria Kaczorowska, Sylwia Kwiatkowska, Weronika Lendzion, Stanisław Klajs, Paweł Otocki

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE