Wyniki 3. edycji konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka”

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2023

organizator

Miasto Łódź – Biuro Architekta Miasta

lokalizacja

Łódź

opis

Poznaliśmy wyniki 3. edycji konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka” organizowanej przez Biuro Architekta Miasta Łodzi. 

Jak czytamy w regulaminie — podstawowym założeniem konkursu było znalezienie architektonicznego antidotum na swoiste „zubożenie stylistyczne” nowo budowanych obiektów. Powodem zorganizowania konkursu była potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia.

Konkurs miał wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Łódzka kamienica ma być głosem w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury.

Lokalizacją było zabytkowe centrum Łodzi — narożnik ulic S. Więckowskiego, Zachodniej oraz projektowanej droga 3KDDW.

Do konkursu zostały zgłoszone 32 prace, które oceniło jury w składzie:

  • Marek Janiak — przewodniczący sądu, architekt miasta, Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
  • Beata Konieczniak — zastępczyni przewodniczącego sądu, Zastępczyni Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
  • Marek Lisiak — sędzia referent, Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
  • Magdalena Talar-Wiśniewska — Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi,
  • Natalia Olszewska — p.o. Kierownika Oddziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi,
  • Joanna Brzezińska — p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.
  • Aleksandra Stępień — Łódzka Wojewódzka Konserwator Zabytków,
  • Tomasz Grzelakowski — nauczyciel akademicki Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej,
  • Robert Sobański — dyrektor Instytutu Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Powołania reprezentanta w jury konkursowym odmówili: Łódzka Okręgowa Izba Architektów Polskich i SARP oddział Łódź.

Jury nagrodziło trzy projekty i przyznało dwa wyróżnienia.

I Nagrodę w wysokości 40 tys. zł otrzymał zespół w składzie: Aleksandra Durak, Julia Mejer, Milena Malatyńska.

II Nagrodę w wysokości 27 500 zł otrzymał zespół autorski z pracowni Marciniak & Witasiak Architekci.

III Nagrodę w wysokości 17 500 zł otrzymała Jednostka Projektowa.

Nagroda Architekta Miasta powędrowała do Łukasza Wawrzyniaka, który otrzymał 5 tys. zł.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały: Sara GorczyńskaVISKA Małgorzata Gałdyńska.

I Nagroda

Aleksandra Durak, Milena Malatyńska, Julia Mejer

II Nagroda

Marciniak & Witasiak Architekci

III Nagroda

Jednostka Projektowa

Nagroda Architekta Miasta Łodzi

Łukasz Wawrzyniak

Wyróżnienie (ex aequo)

Sara Gorczyńska

Wyróżnienie (ex aequo)

VISKA Małgorzata Gałdyńska

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE