XI edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2021

organizator

SARP Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

20 kwietnia br. odbyła się gala wręczenia Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Nagroda przyznawana jest od 11 lat szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie trzeci rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie. Ocenie podlegają portfolia studentów.

Sąd konkursowy w składzie: Bohdan (Biś) Lisowski (Przewodniczący, Prezes SARP), Marek Bystroń (laureat III edycji Stypendium im. prof. Bohdana Lisowskiego), Piotr Chuchacz (Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA), Marek Kaszyński (Prezes SARP Kraków), dr Piotr Lewicki (KSK SARP Kraków), prof. dr hab. Maciej Złowodzki (WA PK), Magdalena Zielińska-Warszawa (GD&K Group), Jakub Wazowicz (GD&K Group) przyznał trzy wyróżnienia II stopnia, dwa wyróżnienia I stopnia oraz nagrodę główną, która trafiła w ręce Adriana Matuszewskiego, absolwenta Politechniki Krakowskiej.

I Nagroda

Adrian Matuszewski (Politechnika Krakowska)

Wyróżnienie I stopnia

Mariia Katsan (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego )

Wyróżnienie I stopnia

Aneta Burzec (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Wyróżnienie II stopnia

Aleksandra Csorich (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Wyróżnienie II stopnia

Wioletta Żądło (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Wyróżnienie II stopnia

Karol Wawrzkiewicz (Politechnika Krakowska)

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE