I Nagroda — Emilia Sprus, Wiktoria Grzechnik

Wyniki studenckiego konkursu na zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

I Nagroda
5 000 zł

autorki
Emilia Sprus i Wiktoria Grzechnik
Politechnika Śląska


opinia jury
Praca w spójny i wizjonerski sposób odpowiada na potrzeby zdefiniowane w regulaminie konkursu.
Świadomie zakłada znaczącą ingerencję w istniejącą substancję poprzez jej przebudowę. Koncepcja sprzyja
kreowaniu funkcji centrotwórczej obszaru, wykorzystując połączenia z otoczeniem terenu i jego rzeźbę,
w taki sposób, aby optymalnie zniwelować ograniczenia w jej użytkowaniu. Utrzymanie istniejących osi
widokowych kreśli intuicyjnie ciągi pieszo-jedne, jednocześnie uwzględniając potrzebę utworzenia placu
otoczonego nieprzytłaczającymi i lekkimi w odbiorze formami. Docenione zostało wieloaspektowe założenie
koncepcji, w ramach której powstałaby infrastruktura publiczna służąca budowie więzi społecznych, ochronie
przyrody, tworzeniu efektywnego systemu transportowego, podnoszeniu efektywności energetycznej,
a jednocześnie równoważąca dostępność funkcji sprzyjających ożywieniu przestrzeni publicznej
we wszystkich porach roku.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE