III Nagroda — Aleksandra Mucha, Jędrzej Jedwabny

Wyniki studenckiego konkursu na zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

III Nagroda
1 000 zł

autorzy
Aleksandra Mucha, Jędrzej Jedwabny
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu


opinia jury
Nagroda została przyznana za projekt przestrzeni publicznej uwzględniającej lokalny charakter krajobrazu
i roślinności, przy dostrzeżeniu rzeźby terenu i jej wyraźnego spadku jako podstawowego uwarunkowania
kreującego założenia kompozycyjne. Koncepcja jest zgodna z trendami współczesnej urbanistyki,
przewidując skutki zmian klimatycznych. Propozycja powiększenia parku przy kościele i płynąca z projektu
rekomendacja dla naturalnych nawierzchni jest wiarygodna i umiejętnie powiązana z nowoczesną
architekturą, której lokalizacja nie upiera się przy geometrycznym naśladowaniu kształtu innych elementów
przestrzeni. Wykreowane zostało miejsce pod lokalne targowisko i organizację ważnych dla społeczności
gminy wydarzeń, umiejętnie odseparowane od uciążliwej ulicy Gdyńskiej.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE