II Nagroda — Aleksandra Kijek, Jan Lorenc

Wyniki studenckiego konkursu na zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

II Nagroda
3 000 zł

autorzy
Aleksandra Kijek, Jan Lorenc
Politechnika Warszawska


opinia jury
Praca nagrodzona została za czytelny układ kompozycyjny, właściwie kształtujący powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem. Zaproponowana koncepcja harmonijnie wpisuje się w sąsiedztwo, podkreślając oś widokową kościół — dworzec. Przedstawione propozycje obiektów kubaturowych, poprzez formę i materiały, dobrze podkreślają charakter miejsca, a ich program umożliwia funkcjonowanie przestrzeni przez cały rok. Zwarta bryła budynków stwarza również szerokie możliwości dla przestrzennej organizacji programu funkcjonalnego. Dodatkowo w pracy zaproponowano bogaty program użytkowy adresowany do różnych grup odbiorców oraz uporządkowany układ zabudowy z właściwą lokalizacją funkcji komercyjnych, co w ogólnym odbiorze przekłada się na spójną i jednorodną wizję zagospodarowania terenu, oferującą użytkownikom przestrzeń o wysokich walorach. Praca w sposób właściwy kształtuje relacje ze środowiskiem, uwzględniając retencję wód i zagospodarowanie zieleni.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE