I Nagroda — Studio Lisiak

Wyniki konkursu na projekt rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

I Nagroda
50 000 zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

projekt
Studio Lisiak

zespół
Rafał Lisiak, Paweł Lisiak, Jolanta Lisiak, Aleksandra Lisiak


opinia jury

Praca w najlepszy sposób odpowiada na potrzeby Muzeum realizującego misję ekspozycji zbiorów, edukacji oraz konserwacji i archiwizacji. Projekt w wyważony sposób zabezpiecza oraz eksponuje najważniejsze wartości zabytkowe budynku Starej Octowni. Zadaszony dziedziniec prawidłowo łączy funkcje edukacji, gastronomii, konferencji oraz reprezentacyjnego wejścia na wystawy, tworząc nowe miejsce publiczne w Lesznie. Zaproponowany nowy obiekt szanuje hierarchię zabudowy kwartałowej, będąc jednocześnie tłem dla historycznego budynku.
Układ zaprojektowanych sal ekspozycyjnych oparty na centralnych schodach pozwala rozwijać różne ścieżki zwiedzania, zapewniając jednocześnie odpowiednią kontrolę dostępu i bezpieczeństwa zbiorów. Rozwiązanie to umożliwi także zmianę części ekspozycji bez zamykania całej wystawy oraz wygodny transport eksponatów do pracowni konserwatorskich. Autorzy w bezpretensjonalny sposób rozwijają wątek ceramiki we współczesnej architekturze.

Praca konkursowa w syntetyczny sposób przekonuje co do prawidłowości przyjętych rozwiązań we wszystkich strategicznych dla realizacji Muzeum obszarach. Sąd Konkursowy zgodnie docenił powściągliwość oraz racjonalność rozwiązań, które we właściwy sposób odpowiadają na potrzeby niespokojnych współczesnych czasów.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE