II Nagroda — JEMS Architekci

Wyniki konkursu na projekt rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

II Nagroda
40 000 zł brutto

projekt
JEMS Architekci

zespół
Katarzyna Kuźmińska, Aleksandra Rusin, Maciej Rydz, Nadia Sajjad


opinia jury

Autorzy pracy nr 58 niezwykle celnie, specyficznie dla ulicy Bolesława Chrobrego, rozwiązali kwestie połączenia rozbudowywanego budynku Muzeum (Starej Octowni) z miastem poprzez (podobnie jak to ma miejsce przed kościołem św. Jana, czy przed pomnikiem Jana Amosa Komeńskiego) poszerzenie chodnika, co pozwala na stworzenie placu, z którego będzie można dalej wejść do Muzeum.

Proponowane rozwiązanie urzeka wrażliwością na szczególne cechy miejsca, istniejącą zabudowę Starej Octowni, zastosowanie materiału czy, w końcu, relację pomiędzy frontową zabudową kwartałową i tą w głębi działki.

Sąd Konkursowy docenił sposób, w jaki autorzy zdefiniowali charakter projektowanej przestrzeni i formę nowej części muzeum poprzez intelektualne i formalne przekształcenie istniejącego obiektu z poszanowaniem jego gabarytów, proporcji i materiału.

W efekcie tak zaprojektowany budynek daje szansę na nową, wyjątkową formę współczesnego muzeum, pozostając obiektem silnie lokalnie „zakotwiczonym” w historycznej części miasta.

Sąd Konkursowy dostrzegł błędy funkcjonalne w rozwiązaniu dostawy i rozładunku muzealiów, biletowania, kontroli dostępu, parkowania samochodów, itp.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE