III Nagroda — P2PA

Wyniki konkursu na projekt rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

III Nagroda
30 000 zł brutto

projekt
P2PA

zespół
Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Łukasz Kaczmarek, Maciej Marszał, Laura Paluch, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Tomasz Węgrzyn


opinia jury
Projekt w sposób zarówno wrażliwy, jak i mocno radykalny próbuje połączyć ze sobą dwie funkcje. Wprowadzenie przestrzeni publicznej — parku na dachu (na wysokości I pietra) pokazuje dużą świadomość zespołu w próbie reakcji na otoczenie poprzez dodanie kolejnej wartości, jednocześnie próbując uzyskać kompromis funkcjonalny pomiędzy docelowym zadaniem budynku Muzeum, jakim są funkcje kulturotwórcze, wystawiennicze.

Budynek w bardzo racjonalny i w możliwy do zastosowania sposób wykorzystuje całą działkę, nadając jej nowy wymiar bardzo zdefiniowanej przestrzeni, efektem czego wykorzystuje kwartał miejski jako sad — ogród — przestrzeń publiczną. Takie rozwiązanie sprawia, iż budynek nie dominuje nad sąsiedztwem. Przestrzeń parkowa na dachu parterowej części wypełniającej kwartał mogłaby służyć zarówno zwiedzającym Muzeum, przypadkowym przechodniom, jak i pracownikom Muzeum.

Sąd Konkursowy docenia bardzo wysoką kulturę zaprojektowanych detali, dobór materiałów oraz racjonalny podział na część o znaczeniu historycznym i nową tkankę uzupełniającą. Decyzja o sposobie rozbudowy poprzez zajęcie całego podwórka pozwala na usystematyzowany sposób cyrkulacji zwiedzających i dostaw muzealnych. W przemyślany i uważny sposób zaprojektowano sekwencje poszczególnych wnętrz.

Wątpliwości budzi aspekt ekonomiczności zaproponowanych rozwiązań zarówno pod względem realizacji skomplikowanych „studni” na drzewa, jak i konsekwencji przedstawionych rozwiązań — dodatkowe wysokie koszty utrzymania obiektu, a przede wszystkim brak elastyczności przestrzeni ekspozycyjnej — zbyt mocno podporządkowanej funkcji uzupełniającej zaproponowanej przez projektantów. Wątpliwości budzi również ograniczona bezpośrednia dostępność do podstawowych, jak i dodanych funkcji użytkowych obiektu dla użytkowników z ograniczoną mobilnością.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE