I Nagroda — Studio Fikus

Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczną dla terenu po dawnym stadionie im. Edmunda Szyca w Poznaniu

I Nagroda
100 000 zł brutto

projekt
Studio Fikus Michał Fikus

zespół autorski
Michał Fikus, Anna Fikus-Wójcik, Magdalena Andrzejczuk, Magdalena Kujawa


opinia jury

Doceniony został czytelny układ kompozycyjny z wyraźnie zaznaczonymi osiami północ-południe oraz wschód-zachód, podkreślającymi centralną lokalizację stadionu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje sposób połączenia stadionu z doliną Warty od strony wschodniej oraz wielofunkcyjny ciąg zieleni w kierunku parku im. Jana Pawła II. Jako wartościowe oceniono zachowanie istniejącej zieleni na terenie POSiR. Pracę wyróżnia usytuowanie miejsca upamiętnienia ofiar obozu pracy dla Żydów zlokalizowane na pomoście na płycie stadionu oraz kompozycja wnętrza płyty stadionu o charakterze kontemplacyjnym. Zaproponowane rozwiązania kubaturowe oparte o istniejącą typologię willową wzdłuż Drogi Dębińskiej zostały ocenione pozytywnie. Wątpliwości budzi wprowadzenie dużej liczby naziemnych miejsc parkingowych w obszarze konkursu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE