II Nagroda — dziękuję studio

Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczną dla terenu po dawnym stadionie im. Edmunda Szyca w Poznaniu

II Nagroda
25 000 zł brutto

projekt
dziękuję studio
Izabela Czaja, Leszek Maksym Czaja

zespół autorski
Izabela Czaja, Leszek Maksym Czaja


opinia jury

Zwrócono uwagę na czytelny układ urbanistyczny nowych obiektów sportowych na terenie POSiR oraz budynków usługowych w miejscu obecnego Multikina. Jury pozytywne oceniło silne zaznaczenie osi przechodzących przez stadion, w tym osi północ-południe z miejscem lokalizacji pomnika. Interesujące jest nawiązanie pawilonu parkowego do kubatury dawnego pawilonu nad trybunami. Zaproponowany układ terenów z retencją oraz ciągów zieleni odpowiada poprawnie uwarunkowaniom miejsca w zakresie zmian klimatu. Lokalizację nowego stadionu piłkarskiego sąd uznaje za prawidłową. Zdaniem sądu nie jest uzasadniona skala garaży wielokondygnacyjnych oraz ilość miejsc postojowych w terenie opracowania. Połączenie z doliną Warty przy AWF nie jest prowadzone konsekwentnie po wschodniej stronie ulicy Droga Dębińska.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE