III Nagroda — Pracowania Autorska i Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz

Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczną dla terenu po dawnym stadionie im. Edmunda Szyca w Poznaniu

III Nagroda
15 000 zł brutto

projekt
Pracowania Autorska i Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz

zespół autorski
Filip Buszkiewicz, Krzysztof Sikorski, Piotr Ostrowski


opinia jury

Praca wyróżnia się klarowną i nowatorską kompozycją układu urbanistycznego. Daje możliwość umiejscowienia rozbudowanego programu funkcjonalnego w jednym obiekcie sportowo-widowiskowym. Pozytywnie została oceniona wyważona propozycja zagospodarowania przestrzeni płyty stadionu oraz obszaru wokół stadionu. Zastrzeżenia budzi duża skala obiektu POSiR położonego w historycznym klinie zieleni oraz intensywna zabudowa w pasie Drogi Dębińskiej. Zwrócono uwagę na brak wyeksponowania historycznego wejścia na osi wschodniej do stadionu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE