I Nagroda — BCM Architekci

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

I Nagroda
60 000 zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego

projekt
BCM Architekci

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE