III Nagroda — 3XA

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

III Nagroda
20 000 zł brutto

projekt
3XA

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE