II Nagroda — Marek Chaciński ARCHITEKT

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

II Nagroda
40 000 zł brutto

projekt
Marek Chaciński ARCHITEKT

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE