I Nagroda — P2PA

Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

I Nagroda
30 000 zł

autorzy
P2PA


opinia jury

Sąd konkursowy dostrzega, że praca w największym stopniu spełnia wymagania określone wregulaminiekonkursu, w szczególności:

1.Prezentuje wysoką jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza właściwe strefowaniefunkcji oraz czytelny i oszczędny układ komunikacji wewnętrznej.

2.Prezentuje współczesną, oryginalną formę budynku, a w szczególności rozwiązanie układu komunikacjipionowej.

3.Stwarza możliwości uzyskania optymalnej relacji poniesionych nakładów do kosztów widocznąszczególnie w zwartej bryle budynku.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE