I Nagroda — Atelier Tektura

Wyniki dwuetapowego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

I Nagroda
30 tys. zł brutto + 15 tys. zł brutto

pracownia
Atelier TEKTURA

zespół projektowy
Barbara Kozielewska, Michał Kozielewski, Mateusz Kluczek

współautorzy
Kamila Doniec, Jarema Kozielewski, Ewa Sowińska (również wizualizacje wnętrz), Adrianna Waleszczuk-Owczarek, Stanisław Ignaciuk Planktongroup (wizualizacje)


uzasadnienie jury

Pierwszą nagrodę przyznano za spójną koncepcję charakteryzującą się wysoką jakością proponowanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, dzięki którym obiekt może stać się akcentem architektonicznym w skali ulicy Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz planowanej nowej dzielnicy miasta Wesoła, propozycję obiektu wyróżniającego się racjonalnością i elastycznością struktury funkcjonalno przestrzennej i materiałowo-konstrukcyjnej, spełniającą zróżnicowane wymagania użytkowe poszczególnych grup
pomieszczeń, a jednocześnie dającą zamawiającemu możliwość dostosowywania się do potrzeb bieżących oraz mogących pojawić się w przyszłości, optymalizację projektu pod kątem użytkowym i ekonomicznym.

zalecenia jury

Projekt należy doprowadzić do pełnej zgodności ze szczegółowymi wymaganiami użytkowymi i technicznotechnologicznymi zamawiającego, w tym w szczególności:

  • uwzględnić w projekcie możliwości otwierania okien w określonych pomieszczeniach i zapewnić możliwość naturalnego przewietrzania,
  • poprawić funkcjonalność rampy zjazdowej do garażu uwzględniając możliwość ruchu samochodów dostawczych,
  • zoptymalizować powierzchnię pomieszczeń sanitarnych i szatni na poszczególnych kondygnacjach w dostosowaniu do liczby pracowników,
  • zmienić lokalizację pomieszczenia na odpady komunalne, umożliwiające ich łatwy transport i odbiór.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE