I Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich — Alicja Grudzień

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Lublin na najlepszą pracę dyplomową

I Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich

autorka
Alicja Grudzień

praca
„Ocena jakości przestrzeni publicznych trzech osiedli: Przyjaźni, Słowackiego, Willowa.
Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej osiedla Słowackiego”

promotor
dr hab. Artur Myn

UMCS w Lublinie,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
kierunek: Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Planowanie przestrzenne

opis autorski
Praca podejmuje jeden z istotniejszych tematów związanych z rozwojem miast. Celem pracy jest ocena jakości przestrzeni publicznych trzech osiedli mieszkaniowych Lublina oraz opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej jednego z nich.


opinia jury

Praca zawiera wszechstronne wprowadzenie uzasadniające temat i przejrzyście opisuje metody oceny jakości przestrzeni (graficzne, tabelaryczne, społeczne – ankietyzacja) i jest podbudowana obszerną literaturą przedmiotu. Autorka w wyczerpująco opisuje uwarunkowania trafnie identyfikując zarówno problemy, jak i potencjały analizowanych osiedli, na podstawie których prezentuje realistyczną koncepcję rewitalizacji os. Słowackiego, zawierając przy tym propozycję lepszego skomunikowania osiedla z otoczeniem i proponując trafne instrumenty wdrażania projektu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE