I nagroda w kategorii wiekowej szkoły podstawowe — Bogumiła Jarysz

Wyniki X edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni

I Nagroda w kategorii wiekowej uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych

4 tys. zł i nagrody rzeczowe

„Domki intymności”

autorka pracy
Bogumiła Jarysz

nauczycielka prowadząca
Magdalena Jarysz

placówka
Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu


opinia jury
Jury nagrodziło pracę „Domki intymności” za wrażliwość autorki w podejściu do tak trudnego tematu, jak bezdomność. Autorka potraktowała osoby w kryzysie bezdomności z empatią: nie jako grupę nieprzystosowaną i „kłopotliwą”, dla której rozwiązaniem przestrzennym byłaby izolacja. Jej praca świadczy o wnikliwości i umiejętności spojrzenia z punktu widzenia osoby bezdomnej, która potrzebuje czasem ochrony przed osądem społeczeństwa – jakże często powierzchownym i bez znajomości sytuacji życiowej człowieka. Uwagę jury zwróciła także uniwersalność rozwiązań projektowych. Domki intymności są mobilne oraz proste, klasyczne w formie. Dzięki temu można je ulokować praktycznie w każdej przestrzeni, gdzie zachodzi taka potrzeba, nie zaburzając otoczenia. Praca została wysoko oceniona także za zaproponowanie rozwiązań, które trafnie odzwierciedlają potrzeby osób, dla których są dedykowane. Autorka ma świadomość, że samo kształtowanie przestrzeni nie rozwiąże problemu bezdomności całkowicie: może jednak nieść ulgę, przywracać godność jednostki i niezbędne dla człowieka poczucie przynależności do wspólnoty. Niewidzialni bezdomni, których wręcz czasem staramy się nie zauważać, kierując uwagę gdzie indziej, są tu zauważeni. Ale zauważeni po to, aby dać chwilę wytchnienia od niewygód, stając się faktycznie fizycznie niewidzialnymi, mogą odpocząć także od piętna i kategoryzowania.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE