II Nagroda — APA Wojciechowski Architekci

Wyniki konkursu na projekt budynku z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

II Nagroda
20 000 zł

autorzy
APA Wojciechowski Architekci

zespół projektowy
Szymon Wojciechowski


opinia jury
Nagrodę przyznaje się za stworzenie architektury trafnie wpisującej się w kontekst i funkcję miejsca. Jury wysoko oceniło warsztat projektowy — szlachetne proporcje budynku-pawilonu, dobór rozwiązań elewacyjnych i widoków dostosowanych do aktywności w budynku oraz czytelny układ funkcjonalny pozwalający na strefowanie funkcji a zaraz możliwość interakcji pomiędzy różnymi grupami użytkowników. Doceniono proste i równocześnie szlachetne wnętrza. Ograniczenie ilości materiałów (drewno, lastriko oraz zieleń) oraz ich konsekwentne i spójne zastosowanie pozwoliło uzyskać klimat budynku o charakterze „wodniackim” w nowoczesnej odsłonie miejskiej.

Zwrócono również uwagę na wrażliwą analizę historyczną miejsca oraz wykorzystanie rzeźby terenu i skarpy do wkomponowania obiektów małej architektury. Część opracowania poświęcona rozwiązaniom związanym z ekologią wyróżniła się spójnością założeń i holistycznym.

Nie wyeksponowano wystarczająco relacji pomiędzy północną częścią terenu a wejściem do budynku od strony ul. Solec.

zalecenia i uwagi
W zagospodarowaniu terenu należy czytelnie wyeksponować powiązanie wejścia do budynku od strony ul. Solec z zagospodarowaniem północnej części terenu oraz Płytą Desantu i bulwarem nadwiślańskim.

Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia ruchu samochodowego oraz dostosowanych do tego ruchu nawierzchni po wschodniej stronie budynku bosmanatu, a tereny rekreacji kształtować w sposób maksymalnie zapewniający dostępność dla wszystkich.

Należy rozważyć w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń o różnych funkcjach.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE