II Nagroda — ARE STIASNY / WACŁAWEK

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

II Nagroda
20 000 zł

autorzy
ARE STIASNY / WACŁAWEK


opinia jury

Praca cechuje się czystym, minimalistycznym podejściem do kształtowania przestrzeni publicznej, z zielenią jako jej głównym aktorem. Dwa szpalery smukłych tulipanowców odmieniają charakter ulicy Chmielnej, zamieniając ją w zieloną aleję. Duże, dostępne zieleńce na każdym ze skwerów tworzą miejsca o nieformalnym, zapraszającym charakterze, a delikatne, przewieszone oświetlenie w dyskretny sposób zapewnia deptakowi dobre oświetlenie.

W opinii sądu, pracę nr 1 cechuje jednak zbytni schematyzm, szczególnie w zakresie rozmieszczenia nasadzeń oraz kształtowania nawierzchni ul. Chmielnej, a także niedostateczne opracowanie zagadnienia małej architektury, która budzi wątpliwości ergonomiczne bądź jest po prostu nieobecna. Praca nie odnosi się do istotnych kwestii kolizji projektowanych nasadzeń z infrastrukturą podziemną oraz konieczności zachowania ekspozycji zabytkowych fasad. Za niezrozumiałe jury uznało też usunięcie z ulicy Chmielnej istniejącego obecnie drzewostanu, zwłaszcza w kontekście postulowanej w pracy idei wprowadzenia „ogrodowego, parkowego charakteru” ulicy.

Głos został już oddany

Nowa kolekcja REHAU RAUVISIO crystal deep
Nowa kolekcja REHAU RAUVISIO crystal deep
INNOVIEW – okna, które zmieniają dom
INNOVIEW – okna, które zmieniają dom
ÖSTBERG – innowacyjna technologia wentylacyjna
ÖSTBERG – innowacyjna technologia wentylacyjna
Energooszczędne klimatyzatory Heiko - ogrzewaj i schładzaj swoje mieszkanie lub biuro
Energooszczędne klimatyzatory Heiko - ogrzewaj i schładzaj swoje mieszkanie lub biuro