II Nagroda — BM Architekci Marcin Burek Marcin Mańkowski

Konkurs realizacyjny SARP 1002 na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu (Gmina Piaseczno)

II Nagroda
15 000 zł

autorzy
BM Architekci Marcin Burek Marcin Mańkowski

zespół projektowy: Marcin Mańkowski, Marcin Burek


opinia jury

Praca nagrodzona za czytelne rozwiązania urbanistyczne z wykorzystaniem zielonych skarp separujących teren funkcjonalnie i tworzących kameralny plac przed wejściem do budynku. Skarpy wykorzystano również jako bazę dla trybuny terenowej, taras i jako element redukujący skalę nowej zabudowy. Architektura ma trafnie dobrane proporcje i środki wyrazu. Doceniono przystępność siedziby sołectwa i doskonałe wyeksponowanie świetlic dla mieszkańców zachęcających do korzystania z obiektu. Nagrodzony obiekt cechuje zwarta forma i prosta konstrukcja dobrze świadcząca o ekonomice przyjętych rozwiązań. Sąd konkursowy docenił także prosty sposób rozwiązania trybuny, bez zadaszeń oraz bez lokowania pod nią innych pomieszczeń użytkowych. Przewidziano realistyczny pakiet rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących naturalne źródła energii, zadbano o naturalną retencję i dużą ilość różnorodnej szaty roślinnej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE