II Nagroda — Jan Warchoł

Wyniki studenckiego konkursu PWr na projekt amfiteatru z muszlą koncertową w Strzegomiu

II Nagroda
6 500 zł brutto

projekt
Folk Dome

autor
Jan Warchoł

fragement opisu autorskiego

Głównym celem projektu było połączenie muszli koncertowej z istniejącym zagospodarowaniem ternu wokół Przedszkola nr 3, przy wykorzystaniu występującego ukształtowania terenu oraz kontekstu, który w głównej mierze stanowi sąsiadujący Park Strzegomskie Planty. Jednym z głównych założeń było dobre skomunikowanie obiektu oraz zapewnienie dobrej widoczności praktycznie z każdego miejsca na działce, a także, aby obiekt był dobrze widoczny spoza niej. Muszla został zlokalizowana w najniższym miejscu na działce, dzięki czemu wyższe partie terenu naturalnie stanowią punkty widokowe, zaś audytorium umiejscowiono w zagłębieniu terenu bezpośrednio przed sceną, tak aby było schowane. Ziemię z wykopów wykorzystano do usypania zielonych pagórków oraz skarpy w centralnej części działki — będących elementami trawników użytkowych strefy plenerowej. Istniejący w tym miejscu przedszkolny plac zabaw został przeniesiony bliżej głównej strefy wejściowej na teren przedszkola, z kolei jego proponowana kompozycja cechuje się układem centralnym, zaś komunikacja jest kontynuacją systemu dróg od strefy plenerowej. Następnie blisko centralnej części działki zaprojektowano strefę gastronomiczną, w skład której wchodzi pawilon oraz taras widokowy na istniejącej w tym miejscu skarpie. Toalety publiczne rozwiązano za pomocą wolnostojących obiektów, dzięki czemu mogą być lokalizowane dowolnie. Wszystkie projektowane obiekty oraz elementy są zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego oraz w sposób przyjazny środowiskowo o możliwie niskim śladzie węglowym. z wymogami konkursu zaproponowano parking obsługujący projektowane założenie. Został on zlokalizowany na sąsiadujących działkach nr 1160, 1159 oraz 1161. Łącznie zaprojektowano 30 miejsc postojowych, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz jeden przystanek autobusowy.


opinia jury

Jury doceniło rozwiązanie amfiteatru jako oszczędnej formy kubaturowej w powiązaniu z lekką konstrukcją, odpowiednie odczytanie kontekstu otoczenia i przedstawienie w sposób najbardziej kompleksowy układu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu.

Głos został już oddany

Elewacje, sufity, okładziny – szlachetna elegancja, intrygujący detal
Woodlove.to - kliknij i odbierz wzornik
HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego
INSPIRACJE