II Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie — Julia Nikodem, Paulina Konsek, Bartosz Plaza

Wyniki konkursu „Przestrzenie Miejskie” w Łodzi

II Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie
10 000 zł

autorzy
Julia Nikodem, Paulina Konsek, Bartosz Plaza


opinia jury
Nadanie dziedzińcowi miejskiej kamienicy wiodącego charakteru i cech lokalnej przestrzeni publicznej — przestrzeni społecznej dedykowanej mieszkańcom najbliższych domów.
Wyposażenie dziedzińca w stoły, strefy aktywności, szklarnię i ogród społeczny oraz wiatę na rowery, stwarza materialne ramy tworzenia oczekiwanych relacji międzyludzkich w lokalnej mikrospołeczności.
Praca wykorzystuje na ww. cele całą długość podwórka, zarówno zabudowaną wschodnia strefę, jak i zachodnia strefę zieleni.

Głos został już oddany

Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
Nowoczesne Biurowce – Trendy
Nowoczesne Biurowce – Trendy