II Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie — Julia Nikodem, Paulina Konsek, Bartosz Plaza

Wyniki konkursu „Przestrzenie Miejskie” w Łodzi

II Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie
10 000 zł

autorzy
Julia Nikodem, Paulina Konsek, Bartosz Plaza


opinia jury
Nadanie dziedzińcowi miejskiej kamienicy wiodącego charakteru i cech lokalnej przestrzeni publicznej — przestrzeni społecznej dedykowanej mieszkańcom najbliższych domów.
Wyposażenie dziedzińca w stoły, strefy aktywności, szklarnię i ogród społeczny oraz wiatę na rowery, stwarza materialne ramy tworzenia oczekiwanych relacji międzyludzkich w lokalnej mikrospołeczności.
Praca wykorzystuje na ww. cele całą długość podwórka, zarówno zabudowaną wschodnia strefę, jak i zachodnia strefę zieleni.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE