III Nagroda — VA Przemysław Tymoszuk

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach

III Nagroda
10 tys. zł brutto

pracownia
VA Przemysław Tymoszuk


opinia sądu konkursowego

Pracę nagrodzono za udaną próbę zbudowania przestrzeni zewnętrznej za pomocą trzech wolnostojących obiektów, zgrupowanych wokół centralnego placu. Ujednolicone materiałowo budynki zróżnicowano między sobą gabarytowo, co łagodzi sztywny gorset pierwotnie założonej symetrii zespołu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE