III Nagroda — Wiktoria Bilska, Karolina Feliksiak

Wyniki studenckiego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

III Nagroda
3 tys. zł brutto

autorki
Wiktoria Bilska, Karolina Feliksiak

uczelnia
Wydział Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu


opinia jury

Pracę nagrodzono za profesjonalizm i racjonalne rozwiązania.

Autor (autorka) umiejętnie posługuje się narzędziami warsztatu architekta. Realność zaproponowanych rozwiązań formalnych ich skali, formy i funkcji zachęca do odwrotnego przystąpienia, przez Miasto, do ich realizacji. Praca wyróżnia się szczególną dbałością
o detale wykończenia wszystkich płaszczyzn urbanistycznych obszaru objętego zakresem konkursu. Wyposażenie w bogatą ofertę funkcjonalną z miejscami rekreacji i wypoczynku stanowi realizację i uwzględnienie prawie wszystkich potrzeb wyartykułowanych przez mieszkańców dzielnicy Jeżyce.

Na wyróżnienie zasługuje rozwiązanie przestrzenne kubatury, szczególnie ważnej w całości kompozycji formy "klamry" będącej w opozycji, a jednocześnie aktywnie włączającej w całość projektu, istniejącej osi komunikacji pieszej Mostu Teatralnego.

Autorska, wrażliwa i profesjonalna wypowiedź na postawiony w konkursie problem.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE