Nagroda w kategorii „Szkoła” — „Szkoła Demokratyczna” Aleksandra Cassino

Mies+ WAPW. Konkurs na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową

Nagroda w kategorii „Szkoła”

autorzy
Aleksandra Cassino


o projekcie

Model szkoły zbudowany jest na otwartych przestrzeniach wspólnych. Teren nie jest podzielony jedynie na sale lekcyjne, ale na strefy umożliwiające naukę, zabawę oraz ruch. W realiach znanego nam systemu nauczania, opartego na rzędach sal lekcyjnych przypisanych do nauczycieli lub klas, nie jesteśmy w stanie stworzyć szkoły demokratycznej, która nie wymagałaby większego nakładu pracy i uwagi nauczyciela. Osadzając projekt w realiach, za cel postawiłam połączenie dwóch tych wariantów nauczania - tego, co znamy, na co możemy sobie pozwolić, ale i tego co nowe i zapewniające większe możliwości - tego, czego życzylibyśmy sobie dla własnych dzieci.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE