Modernizacja Roku 2021 – obiekty kultury — LSPROJEKT Pracownia Architektoniczna |Miasto Bydgoszcz

Wyniki konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Modernizacja Roku 2021 – obiekty kultury

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Młyna Rothera
zlokalizowanego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Pracownia:

LSPROJEKT Pracownia Architektoniczna

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE