PRZESTRZEŃ PUBLICZNA: Bartosz Haduch, Łukasz Marjański NArchitekTURA oraz Muzeum Narodowe w Krakowie — Wystawa monograficzna Stanisława Wyspiańskiego

Art in Architecture Festival, edycja 2020

Przystępując do projektu aranżacji wystawy dzieł Stanisława Wyspiańskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie staraliśmy się zachować równowagę między neutralnym tłem dla eksponatów, a unikalną scenografią podkreślającą geniusz tego artysty. Zróżnicowany charakter każdej z siedmiu sal odpowiada chronologicznej i tematycznej narracji ekspozycji, podążając za koncepcją „stopniowania wrażeń” — niczym w scenariuszu filmowym czy teatralnym. Zamiast dosłownych cytatów z twórczości Wyspiańskiego, zaproponowaliśmy jej współczesną interpretację, uzyskiwaną za pomocą zaawansowanych technologii (projektowych i wykonawczych) oraz nowoczesnych materiałów. Możliwość konfrontacji naszych wizji projektowych z twórczością jednego z najwybitniejszych polskich artystów była dla nas wielkim zaszczytem, a zarazem wyzwaniem. W naszym projekcie staraliśmy się wykreować scenariusz przestrzeni, w której role drugoplanowe — aranżacji, oświetlenia czy etalażu, pomagają zaistnieć w pełni roli głównej — multidyscyplinarnej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. To architektura, która pozostając w cieniu genialnego artysty, jest jednak widoczna, stymulując dialog między dziełami sztuki i ich otoczeniem a widzami.

Wystawę monograficzną Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie odwiedziło ponad 350 000 widzów, co stanowi rekord frekwencyjny placówek kulturalnych w Polsce i ma też konkretny walor edukacyjny oraz promocyjny (nie tylko w zakresie sztuki młodopolskiej). Zaprojektowana przez nas aranżacja była próbą ścisłej integracji sztuki z architekturą, a współczesne rozwiązania formalne i kolorystyczne zakorzenione były w twórczości tego wszechstronnego artysty, ale też w miejscach z którymi był związany i dla których tworzył. Ekspozycja w pewnym stopniu przyczyniła się do odnowienia swoistej „mody na Wyspiańskiego”, widocznej nie tylko w zakresie licznych relacji i publikacji, ale też w powtórnym wykorzystaniu jego dzieł w ramach różnych dziedzin, nie tylko sztuki (np. w filmie, teatrze, modzie, grafice, a nawet tatuażu). Była też preludium do rozpisania międzynarodowego konkursu na stałą siedzibę jego dzieł w Krakowie, która ma powstać przy Gmachu Głównym Muzeum Narodowego.

Bartosz Haduch

architekt, NArchitekTURA

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE