Wyróżnienie — Oskar Czajkowski

Wyniki studenckiego konkursu na zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

Wyróżnienie
500 zł

autorzy
Oskar Czajkowski
Politechnika Śląska


opinia jury
Wyróżnienie przyznano za funkcjonalne, jakościowe i estetyczne propozycje działań w zakresie błękitnozielonej infrastruktury oraz podkreślenie roli transportu zbiorowego w ramach centrum przesiadkowego. Koncepcja podkreśla znaczenie wód opadowych, dla których, przy uwzględnieniu rzeźby terenu zaproponowano rozwiązania infrastrukturalne i naturalne służące ich magazynowaniu, filtrowaniu i odzyskiwaniu, kładąc nacisk na utrzymanie znacznej ilości powierzchni biologicznie czynnej.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE