Wyróżnienie — Oskar Czajkowski

Wyniki studenckiego konkursu na zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

Wyróżnienie
500 zł

autorzy
Oskar Czajkowski
Politechnika Śląska


opinia jury
Wyróżnienie przyznano za funkcjonalne, jakościowe i estetyczne propozycje działań w zakresie błękitnozielonej infrastruktury oraz podkreślenie roli transportu zbiorowego w ramach centrum przesiadkowego. Koncepcja podkreśla znaczenie wód opadowych, dla których, przy uwzględnieniu rzeźby terenu zaproponowano rozwiązania infrastrukturalne i naturalne służące ich magazynowaniu, filtrowaniu i odzyskiwaniu, kładąc nacisk na utrzymanie znacznej ilości powierzchni biologicznie czynnej.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE