Wyróżnienie — Oskar Czajkowski

Wyniki studenckiego konkursu na zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

Wyróżnienie
500 zł

autorzy
Oskar Czajkowski
Politechnika Śląska


opinia jury
Wyróżnienie przyznano za funkcjonalne, jakościowe i estetyczne propozycje działań w zakresie błękitnozielonej infrastruktury oraz podkreślenie roli transportu zbiorowego w ramach centrum przesiadkowego. Koncepcja podkreśla znaczenie wód opadowych, dla których, przy uwzględnieniu rzeźby terenu zaproponowano rozwiązania infrastrukturalne i naturalne służące ich magazynowaniu, filtrowaniu i odzyskiwaniu, kładąc nacisk na utrzymanie znacznej ilości powierzchni biologicznie czynnej.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE