Wyróżnienie Honorowe — SAN ARCHITEKTURA RAFAŁ OLEKSIK

Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

Wyróżnienie Honorowe

pracownia

San Architektura Rafał Oleksik

zespół projektowy

Rafał Oleksik, Krzysztof Klus

współautor

Krzysztof Stępień


uzasasadnienie jury:

Za zauważenie problemu sporej liczby osób korzystających z transportu publicznego i wskazanie trafnego rozwiązania dającego właściwą proporcję zajęcia rynku funkcją przystankową i oczekiwaną społecznie strefą rekreacji i wypoczynku

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE