Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii dyplom magisterski — Marcin Woźnica

Wyniki konkursu „Śląski Dyplom Roku 2021”

Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii dyplom magisterski w 
konkursie imienia prof. Zygmunta Majerskiego

autor
Marcin Woźnica

tytuł
„Rewitalizacja kanału miejskiego pomiędzy ulicami: Bytomską, Wojska Polskiego, Inwalidów Wojennych i Wyzwolenia w Piekarach Śląskich — Projekt koncepcyjny Lokalnego Centrum Kultury w Piekarach Śląskich”

promotr
dr Damian Radwański

uczelnia
Politechnika Śląska


opis autorski

Piekary Śląskie, znane są jako stolica duchowa Górnego Śląska, dzięki corocznym pielgrzymkom kobiet i mężczyzn do Bazyliki NMP i św. Bartłomieja. Od lat borykają się z problemami społeczno-ekonomicznymi, a także środowiskowymi. Praca poświęcona jest problematyce rewitalizacji poprzez kreatywne strategie rozwoju. Skupia się na analizie roli przestrzeni publicznych w urbanistyce, ekonomii i społeczeństwie. Na obszarze między ulicami Bytomską, Wojska Polskiego, Inwalidów Wojennych i Wyzwolenia w Piekarach Śląskich powstał projekt architektoniczno-urbanistyczny zakładający stworzenie Lokalnego Centrum Kultury wraz z przestrzenią publiczną oraz zabudową mieszkaniową z usługami. Opracowanie skupia się na relacji przestrzennej pomiędzy ikoniczną Bazyliką NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich a projektowanym Lokalnym Centrum Kultury. W wyniku analiz oraz działań projektowych powstała koncepcja łącząca oba te miejsca jedną wspólną przestrzenią publiczną oraz funkcjami towarzyszącymi, wspierającymi działania edukacyjne i prospołeczne. Skutki działań projektowych mają na celu ożywić uśpioną część miasta oraz dać mieszkańcom przestrzeń do spędzania wolnego czasu i samorozwoju. Użytkownicy będą mieli możliwość podejmowania działań społecznych oraz będą czynnie brać udział w życiu kulturalnym.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE