Wyróżnienie honorowe — ILMM Limited

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

Wyróżnienie honorowe

autorzy
ILMM Limited
zespół projektowy: Tomasz Starczewski


opinia jury

W pracy możemy odnaleźć kreatywne poszukiwanie formy, projektowanej dla użytkownika z poszanowaniem otoczenia lecz wypowiedz ta nie jest skończona. Zarówno opracowanie studialne, jak i realizacyjne cechuje się trafnością opartą na dużej wrażliwości w budowaniu nastroju przestrzeni, nowatorskim spojrzeniu w zestawianiu architektonicznych środków wyrazu: przestrzennych, materiałowych jak też graficznych. W układzie urbanistycznym terenu studialnego autor proponuje wykreowanie przestrzeni odciętej od ulicznego zgiełku miasta. Projekt, poza fizycznym, generuje również psychologiczny proces przejścia pomiędzy diametralnie różnymi środowiskami przy użyciu prostych środków przestrzennych.

Budynek basenów jest elegancki w swojej prostocie. Trafnie wpisuje się w projektowane założenie. Lekkie zadaszenie, obciążone czernią stali i betonu, uzupełnione jest delikatnymi pasami przeszkleń odrywających budynek od ziemi dodających mu przestrzenności. Przy spójności formy budynku z kompozycją terenu studialnego wątpliwości budzi dyspozycja wnętrz skutkująca oddzieleniem wnętrza od proponowanej enklawy. Forma sygnalizuje ciąg dalszy opowieści i zaprasza do eksploracji. Sąd konkursowy żałuje, że praca nie została dopowiedziana do końca.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE