Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B

„Architekt musi rozumieć dzisiejszy świat…”. Krystian Wawer z Horizone Studio o zawodzie architekta

17 czerwca '20

Co dzisiaj oznacza bycie architektem? Jakie są warunki uprawiania tego zawodu? W cyklu „Zawód architekt” kierujemy te dwa pytania do polskich architektów i architektek, a wypowiedzi ilustrujemy niezrealizowanymi projektami biur. W dzisiejszej odsłonie cyklu — Krystian Wawer, z pracowni Horizone Studio.

Krystian Wawer,
Horizone Studio

Krystian Wawer

© Horizone Studio

1. Co dzisiaj oznacza bycie architektem?

Zapewne każdy ma odmienne wyobrażenie na temat definicji zawodu architekta. Dla mnie, architekta praktykującego w drugiej dekadzie XXI wieku, u podstaw znaczenia słowa „architekt”, leży przede wszystkim umiejętność rozumienia otaczającej nas rzeczywistości i odpowiadanie właściwymi rozwiązaniami na stawiane przed nami wyzwania. Dzisiejszy świat pogrążony jest w nieustającym pędzie, rozwoju technologii, zmieniających się filozofii życia wynikających z walki o ekologię i siły oddziaływania internetu itd. Chcąc dalej projektować i organizować przestrzenie dla ludzi, architekt musi rozumieć dzisiejszy świat i dbać o to, aby ciągle pozostawał on w jego zasięgu.

2. Jakie są warunki uprawiania zawodu architekta?

Przed architektem stawiane są coraz to nowsze wymagania wynikające z wielu czynników, a i sam zawód architekta uległ poważnym zmianom w ciągu ostatnich lat. Duży wpływ miało tu wzrastające zapotrzebowanie na powierzchnie mieszkalne, biurowe, handlowe, usługowe i inne. Wiele czynników wymusiło zmiany w sposobie myślenia zarówno inwestorów, jak i ich potencjalnych klientów. Architekci muszą więc śledzić te zmiany i nadążać za nimi.
Warto również wspomnieć, że ogromny wpływ na warsztat pracy miał rozwój modelowania informacji o budynku — BIM. Stanęliśmy przed koniecznością przyswojenia umiejętności pracy w nowym oprogramowaniu i podążającą za tym zmianą filozofii myślenia o projektowaniu: podstawą pracy stały się modele 3D, 4D i 5D, wypierając archaiczne już dzisiaj rysowanie 2D. Czynnik ten ma jeszcze jeden ważny aspekt — jest to widoczna zmiana na rynku pracy: coraz bardziej cenieni i poszukiwani są pracownicy biegle operujący w środowisku BIM, a niekoniecznie posiadający umiejętności samego projektowania i planowania przestrzeni. Na wszystkie wymienione wyżej czynniki nakładają się jeszcze zmiany administracyjne oraz coraz większe wymagania prawne i technologiczne wynikające z rosnącej świadomości dbania o środowisko.

O ile dawniej mówiło się, że architekt musi posiadać wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, budownictwa, historii sztuki czy może nawet psychologii, to dzisiaj musi być również zaznajomiony z kwestiami dotyczącymi ekonomii, szeroko pojętego prawa, informatyki, ekologii, zarządzania i administracji, socjologii.

Przy tym wszystkim niezbędne jest też zachowanie w sobie kreatywnego marzyciela, który potrafi swoimi wizjami i pomysłami zarazić innych, przekraczając kolejne bariery i granice wyobraźni.

 
Krystian WAWER

Horizone Studio

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE