Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Pierwsze, prawdziwe Laboratorium Architektury w Polsce

26 listopada '21

Dotknij, usłysz, poczuj — to hasła towarzyszące projektowi edukacji architektonicznej, który od 2021 roku realizuje wrocławskie Muzeum Architektury. Pierwsze prawdziwe Laboratorium Architektury to przestrzeń do eksperymentów i badań nad architekturą, w której rolę laborantów pełnią dzieci.

Laboratorium Architektury to dwuletni, pilotażowy program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach cotygodniowych spotkań, które mają charakter interdyscyplinarnych i multisensorycznych warsztatów, uczestnicy zajęć poznają kolejne komponenty architektury: konstrukcję, materiał, fakturę, plan i moduł. I to poznają je wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem, a nawet węchem!

Od samego początku planowaliśmy zaprosić do tego projektu dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi, wzroku i słuchu Dlatego wiedzieliśmy, że nie mogą to być zwyczajne wykłady o teorii i historii architektury, a zajęcia, które angażują wszystkie zmysły i które całkowicie zmieniają perspektywę postrzegania architektury — wyjaśnia Agnieszka Gola, edukatorka z Muzeum Architektury we Wrocławiu i współinicjatorka projektu.

Warsztaty Usłysz

warsztaty Usłysz

fot.: Mirosław Łanowiecki

eksperyment

Laboratorium Architektury przełamuje tradycyjny sposób myślenia o architekturze, postrzeganej pod kątem wznoszenia konstrukcji czy zestawiania określonych stylem epoki brył. Celem projektu jest, aby drogą eksperymentu dzieci zaczęły odbierać architekturę nie tylko przy użyciu wzroku, ale również pozostałych zmysłów: węchu, słuchu oraz dotyku. Podczas zajęć używane są na przykład próbki materiałów budowlanych, w tym tych naturalnych, jak drewno czy glina. Uwalniane są zapachy miejsc zamknięte w słoikach oraz badane właściwości dźwiękowe i temperatura drewna, cegły i metalu.

Wszystkie warsztaty podzielone zostały na trzy bloki tematyczne:

  • Architektura i zmysły,
  • Jak działa architektura?
  • Ja i architektura.

Efektem prowadzonych przez dwa lata zajęć będzie książka — kompendium wiedzy, doświadczeń i ćwiczeń, służące nauczycielom przy tworzeniu własnych lekcji edukacji artystycznej. Wszystkie materiały zostaną również bezpłatnie udostępnione na stronach internetowych projektu.

Architektoniczna joga

architektoniczna joga

fot.: Mirosław Łanowiecki

joga w muzeum?

Pomysł nie nowy, bo jogę ćwiczy się dziś niemal wszędzie, ale tylko w Laboratorium Architektury joga pozwala poczuć się ulubionym i sławnym budynkiem. Partenon, wieża Eiffela, a może rozeta paryskiej katedry Notre Dame? Żaden problem!

Podczas specjalnych zajęć jogi prowadzonych w Laboratorium Architektury uczyliśmy się, jak odkryć w swym ciele prawdziwe siły architektury: statykę, dynamikę, balans, czy rozkład łuków. Poprzez połączenie ruchu, zapachu, dźwięku oraz obserwacji siebie i otoczenia, dzieci mogły doświadczyć pełni architektury! — mówi Patrycja Mazurek, współinicjatorka programu.

Warsztaty Dotknij

warsztaty Dotknij

fot.: Mirosław Łanowiecki

ja i architektura

Trzeci, ostatni blok warsztatów, który Muzeum Architektury realizować będzie przez cały 2022 rok, to próba wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności w praktyce. Spacery badawcze po Wrocławiu i wspólne odkrywanie fragmentów miasta służyć będą budowaniu poczucia sprawczości w kształtowaniu otoczenia oraz świadomości, jak owa przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Badana będzie również rola kontekstu historycznego i urbanistycznego miejsca, a za przykłady posłużą wzorcowe osiedle WuWA oraz tereny wystawowe wokół wpisanej na listę UNESCO Hali Stulecia.

informacje szczegółowe

Laboratorium Architektury to projekt edukacyjny realizowany przez dział edukacji Muzeum Architektury we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • czas trwania: od maja 2021 do końca 2022 roku
  • koordynatorki projektu: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek
  • identyfikacja wizualna: Paweł Mildner
     

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE