Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Bloki zamiast szkoły, szkoła zamiast fabryki. Lex deweloper na Ursusie

27 lipca '22

W miejscu przeznaczonym pod budowę szkoły na warszawskim Ursusie deweloper zamierza wybudować trzy bloki. Szkoła powstać miałaby na innej działce w okolicy, która w planie zagospodarowania jest przestrzenią produkcyjną. Mieszkańcy protestują przeciwko wysokiej zabudowie i wykarczowaniu kilkudziesięciu drzew, które ten sam deweloper pokazywał wcześniej na wizualizacjach ich osiedla.

skalę prowadzonych na obszarze dawnej fabryki inwestycji najlepiej widać z powietrza

© Above the Earth — Below the Sky

Nowy Ursus to inwestycja prowadzona przez firmę Ronson na terenach dawnej fabryki traktorów. Okolica w ostatnich latach silnie się rozbudowuje. Powstają kolejne kwartały mieszkaniowej zabudowy na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziś główny obszar dzielnicy jest otoczony pustymi działkami po dawnej fabryce, ale w ciągu następnych lat zabudowa ma się połączyć ze starszą częścią dzielnicy. Jednym z miejsc na styku nowych osiedli, Niedźwiadka i Starego Ursusa, jest działka przy ul. Gierdziejewskiego, która w obecnym planie zagospodarowania przeznaczona była pod budowę szkoły.

oszukani mieszkańcy

Wizualizacja osiedla Ursus Centralny

Wizualizacja osiedla w miejscu szkoły

mieszkańcy zbudowanego już osiedla Ursus Centralny na wizualizacjach widzieli niewielką zabudowę zatopioną w zieleni, dziś w jej miejscu planowane są bloki większe od tych, w których mieszkają

fot. materiały inwestora

Tak też wyobrażali sobie ten obszar mieszkańcy sąsiedniego osiedla Ursus Centralny, budowanego również przez Ronsona. Wizualizacje osiedla zachęcają zielonym obszarem na jego skraju. Bardziej dociekliwi mieszkańcy sprawdzić mogli, że plan zagospodarowania dopuszcza w tym miejscu budowę szkoły o maksymalnej wysokości 13 metrów a więc niewielkiego budynku, który nie byłby w stanie zasłonić widoku z ich okien.

MPZP

porównanie zapisów planu i planowanej wielkości zabudowy

fot. UM Warszawa / materiały inwestora

Teraz w tym miejscu miałyby wyrosnąć trzy siedmiopiętrowe bloki wyższe od zbudowanych niedawno osiedli. Nic więc dziwnego, że budzi to sprzeciw mieszkańców, którzy mogą czuć się oszukani przez dewelopera. Obowiązujący plan mocno ograniczał też zakres inwestycji, wprowadzając nieprzekraczalne linie zabudowy, które porzucono w projekcie osiedla, wypełniając działkę niemal do brzegów nowymi blokami.

większa szkoła

Wizualizacja szkoły

wizualizacja szkoły

fot. materiały inwestora

Jak przekonuje sam inwestor i architekci z zatrudnionej przez niego pracowni P+Architektura, wstępne koncepcje szkoły na wcześniej przewidzianej do tego celu działce dawały marne efekty aby zapewnić odpowiednią liczbę klas na obszarze o dosyć nieregularnym kształcie, należałoby niemal w całości go zabudować, tworząc między innymi dwupoziomową salę gimnastyczną. Proponowana nowa lokalizacja ma zdaniem dewelopera dawać lepsze usytuowanie w centrum powstającej dzielnicy oraz oferować więcej miejsc. Zamiast placówki dla 380 dzieci zklasami od 1 do 4, miałaby zostać zbudowana szkoła dla 900 dzieci z klasami 1-8.

miejski plac

wizualizacja placu

Wizualizacja placu

fot. materiały inwestora

Szkoła zajęłaby ćwierć obszaru zajmowanego dziś przez zakład przemysłowy. Pozostałe trzy części przeznaczone byłyby pod kwartały zabudowy mieszkaniowej. Inwestor dodatkowo zapowiada utworzenie miejskiego placu z lokalami dla rzemieślników, zapewnienie takiego doboru najemców wydaje się jednak mało prawdopodobne. Na tzw. placu sztuki miałyby powstać niewielki park, amfiteatralne schody czy scena koncertowa. Inwestor nie złożył jeszcze oficjalnego wniosku w trybie specustawy. Trwają obecnie konsultacje z mieszkańcami, którzy wciąż mają nadzieję na zmianę projektu zabudowy działki po planowanej wcześniej szkole i ocalenie, choć części z 75 planowanych do wycinki drzew (deweloper planuje zachować jedynie 6 okazów).

wizualizacja osiedla

Wizualizacja osiedla

fot. materiały inwestora

 
Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE